Firmy

Sbor dobrovolných hasičů Horní Jiřetín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Jako členové sboru absolvujeme požární cvičení a zásahy pro záchranu životů, zdraví a …
608 302 610

Dobrovolný hasičský sbor obce Černovice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme požární ochranu a ochranu obyvatelstva. Likvidujeme živelné …
603 937 080

Sbor dobrovolných hasičů Braňany

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
476 737 008


Sbor dobrovolných hasičů Třebenice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
728 320 283

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Velký Šenov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Sbor dobrovolných hasičů Obrnice

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnost dobrovolného hasičského …
476 118 262

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Územní odbor Teplice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů

 – Naplánovat trasu
Provozování sboru dobrovolných hasičů. Pořádáme hasičské …
415 783 022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Děčín

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Pořádáme hasičské …
734 469 179

Sbor dobrovolných hasičů v Březně

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Louny

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
415 653 997

Jednotka požární ochrany města Kadaň

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
474 341 104

SDH Louka

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …