Firmy

SDH Luleč

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Pořádáme školení, kurzy a soutěže v požárním …
604 633 006

Sbor dobrovolných hasičů, Mikulčice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme veřejnou protipožární ochranu a záchranné …

Moravská hasičská jednota, Hasičský sbor Železné

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské …
603 173 852

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných …
728 014 112

Sbor dobrovolných hasičů Miroslav

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Účastníme se …
515 333 222

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
605 231 444

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Hostěrádky - Rešov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní …
724 143 709

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Územní odbor Znojmo

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 645 118

Sbor dobrovolných hasičů Křepice

 – Naplánovat trasu
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech. Poskytujeme pomoc při mimořádných …

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Pobočná požární stanice Židlichovice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 628 122

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Brno, Kšírova

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Pořádáme kulturní i společenské akce. Dále pořádáme odborná školení a …
724 546 539

Sbor dobrovolných hasičů Velenov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
724 189 205

Sbor dobrovolných hasičů Kobylí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
724 326 468

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů, Mouřínov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
737 832 013