Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Městská policie Cheb

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zaměření na kontrolu stavu veřejně přístupných míst, pořádek a úklid na chodnících a vozovkách, zamezení poškozování a odcizování obecně prospěšných zařízení a další …
354 440 440

Městská policie Sokolov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a zajišťuje pátrání po ztracených psech a zmizelých …
(1)
604 341 704

Obecní policie Pernink

 – Naplánovat trasu
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
353 892 147

Městská policie Rotava

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se na prevenci kriminality v obci. Odhaluje přestupky a jiné …
359 574 148

Obecní policie Potůčky

 – Naplánovat trasu
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
602 485 651

Městská policie Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
(1)
354 922 143

Městská policie Kynšperk nad Ohří

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek i nařízení obce, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, na prevenci kriminality v obci a nad dodržováním …
352 324 270

Městská policie Aš

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme místní záležitosti veřejného pořádku. Přispíváme k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílíme se na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních …
354 524 250

Policie ČR - Územní odbor Cheb

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Městská policie Boží Dar

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek na území hlavního města Prahy. Přispívá k ochraně občanů a jejich majetku, kontroluje dodržování veřejných vyhlášek města, postihuje přestupky, dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech pro …
603 820 257

Policie ČR - Obvodní oddělení Karlovy Vary - Rybáře

 – Naplánovat trasu
Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich …

Městská policie Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Dbá na prevenci kriminality. Vede evidenci jízdních …
353 153 379

Městská policie Chodov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
352 352 156

Městská policie Ostrov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Pořádáme preventivní akce pro …
353 615 880