Firmy

Městská policie Česká Třebová

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Přispívá k ochraně osob a majetku, řeší výtržnosti, ukládá a vybírá blokové pokuty. Dohlíží na dodržování pravidel občanského …
465 532 229

Městská policie Polička

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti …
461 723 806

Policie ČR - Územní odbor Svitavy

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Městská policie Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
465 514 265

Obecní policie Opatovice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku včetně dozoru v silničním provozu. Pořizujeme zvukové a obrazové záznamy a sepisujeme zápisy. Ukládáme pokuty v blokovém …
603 453 331

Městská policie Sezemice

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci a odhaluje přestupky i jiné správní …
466 330 156

Městská policie Svitavy

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
461 530 300

Městská policie Přelouč

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zajišťuje dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích a preventivní činnosti. Chrání majetek města, fyzických a právnických osob, především před poškozováním a …
466 959 660

Městská policie Vysoké Mýto

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Specializuje se na dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a odhaluje …
465 466 179

Městská policie Skuteč

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme místní záležitosti veřejného pořádku. Nabízím pomoc seniorům i nemocným lidem, zaměřujeme se na prevenci kriminality na venkově. Pořádáme besedy a školení pro …
731 557 489

Městská policie Chrudim

 – Naplánovat trasu
Dohlížíme na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku. Přispíváme k ochraně bezpečnosti osob a majetku. Odhalujeme přestupky a trestné činy. Ukládáme pokuty v blokovém řízení. Zajišťujeme bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích. Provádíme odchyt toulavých …
469 657 826

Městská policie Moravská Třebová

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zajišťuje ochranu …
604 611 973

Policie ČR - Územní odbor Pardubice

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Městská policie Lanškroun

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Také dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Zabývá se prevencí kriminality, dopravní problematikou a snaží se získávat poznatky k trestné činnosti. Pořádá besedy na základních školách a dbá na preventivní …
465 385 256