Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Horská služba České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných. Zajištění hlídkové činnosti na hřebenech a sjezdových tratích. Příprava a školení členů a …
601 302 611

Sbor dobrovolných hasičů ve Ptení

 – Naplánovat trasu
Šíření požární osvěty, zajištění práce výjezdové jednotky. Pořádání kulturních …
728 832 771

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Olomouc

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
585 242 897

Sbor dobrovolných hasičů Náměšť na Hané

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Používáme vlastní vozy, vzduchové dýchací přístroje, čerpadla, motorové pily a …
603 814 521

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme stanovené opravárenské, servisní a revizní činnosti a skladování určeného materiálu pro Hasičský záchranný sbor České republiky a vykonává státní správu v oblasti metrologie ionizujícího záření prostřednictvím Autorizovaného metrologického …

Městská policie Přerov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
581 268 417

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Jeseník

 – Naplánovat trasu
Cílem naší činnosti je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných …
584 411 787

Policie ČR - Územní odbor Prostějov

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Sbor dodrovolných hasičů Temenice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské …
583 250 111

Moravská hasičská jednota - hasičský sbor CÍSAŘOV

 – Naplánovat trasu
Zajištění požární ochrany. Pořádáme hasičské soutěže a …
603 500 837

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Želatovicích

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Sbor byl založen v roce …

Sdružení hasičů ČMS Budětsko

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních akcí - společenské zábavy, sportovní soutěže, zájezdy a …
582 332 864

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zborov

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …

Sbor dobrovolných hasičů Benkov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení …
737 330 886