Firmy

Policie ČR - Územní odbor Olomouc

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Městská policie Prostějov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispíváme k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení …

Městská policie Šumperk

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazeného k městské policii se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc …
583 213 000

Obec Velký Týnec

 – Naplánovat trasu
Provozujeme obecní policii, která zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené …
725 544 540

Městská policie Hranice

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
(1)
581 828 101

Policie ČR - Územní odbor Přerov

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Městská policie Přerov

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
581 268 417

Obecní policie Štěpánov

 – Naplánovat trasu
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného …
585 319 554

Městská policie Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zajišťuje ochranu majetku obecního i soukromých …
583 411 594

Obecní policie Hlubočky

 – Naplánovat trasu
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, podílí se na prevenci kriminality v obci, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, přispívá k ochraně i bezpečnosti osob a majetku a provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v …
(1)
602 579 021

Policie ČR - Územní odbor Prostějov

 – Naplánovat trasu
Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a …

Městská policie Lipník nad Bečvou

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Zajišťuje pátrání po zmizelých osobách a ztracených …
581 722 156

Policie ČR - Dálniční oddělení Kocourovec

 – Naplánovat trasu
Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává …

Městská policie Konice

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem a k ochraně osob a majetku. Zajišťuje pořádek při mimořádných akcích a odchyt toulavých zvířat na území …
582 401 409