Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 281 111

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
(1)
950 271 111

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vepříkov

 – Naplánovat trasu
Poskytování zásahové protipožární pomoci a pořádání společenských …
721 381 004

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Krajské ředitelství

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 270 111

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Pobočná stanice Jemnice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 289 111

Sbor dobrovolných hasičů Stařeč

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
602 240 546

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme stanovené opravárenské, servisní a revizní činnosti a skladování určeného materiálu pro Hasičský záchranný sbor České republiky a vykonává státní správu v oblasti metrologie ionizujícího záření prostřednictvím Autorizovaného metrologického …

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Pobočná stanice Ledeč nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 276 111

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Modlíkov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme jednotku sboru dobrovolných hasičů. Zajišťujeme požární …
724 588 307

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Pobočná stanice Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 293 111

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sklené nad Oslavou

 – Naplánovat trasu
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Provádíme pravidelně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů, staráme se o údržbu a pohotovost požární techniky, pořádáme taneční zábavy, výlety a divadelní představení. Zúčastňujeme se také cvičení a soutěží v rámci …
777 570 146

Sbor dobrovolných hasičů Budkov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Nabízíme záchranářské práce v oblasti požární ochrany. Provádíme likvidaci požárů a technických havárií. Pořádáme kulturní akce a práce s …

Sbor dobrovolných hasičů Žižkovo Pole

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
723 416 526

Sbor dobrovolných hasičů Jámy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme hasičské …