Firmy

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Pobočná stanice Velká Bíteš

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 294 111

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
603 369 146


Sbor dobrovolných hasičů Červená Řečice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
723 122 363

Sbor dobrovolných hasičů Komárovice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu osob, nemovitostí a majetku před požárem. Účastníme se hasičských …
728 536 990

Sbor dobrovolných hasičů Stařeč

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
602 240 546

Sbor dobrovolných hasičů Markvarec

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
728 151 721

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radňoves

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na provádění činností v oblasti protipožární ochrany. Zajišťujeme pořádání soutěží a akcí pro …
777 857 554

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lísek

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Sbor dobrovolných hasičů Žižkovo Pole

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
723 416 526

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sklené nad Oslavou

 – Naplánovat trasu
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Provádíme pravidelně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů, staráme se o údržbu a pohotovost požární techniky, pořádáme taneční zábavy, výlety a divadelní představení. Zúčastňujeme se také cvičení a soutěží v rámci …
777 570 146

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Litohošť

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Sbor dobrovolných hasičů Rozsochatec

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Vydáváme časopis mladých hasičů Soptík. Pořádáme různé akce a …
604 413 068

Sbor dobrovolných hasičů Perknov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské …
724 565 005