Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sklené nad Oslavou

 – Naplánovat trasu
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Provádíme pravidelně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů, staráme se o údržbu a pohotovost požární techniky, pořádáme taneční zábavy, výlety a divadelní představení. Zúčastňujeme se také cvičení a soutěží v rámci …
777 570 146

Sbor dobrovolných hasičů Budkov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Nabízíme záchranářské práce v oblasti požární ochrany. Provádíme likvidaci požárů a technických havárií. Pořádáme kulturní akce a práce s …

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 281 111

Sbor dobrovolných hasičů Žižkovo Pole

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
723 416 526

Sbor dobrovolných hasičů Vladislav

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
737 355 564

Sbor dobrovolných hasičů Dobronín

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů i majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách či událostech. Pořádání hasičských soutěží nebo bálů. Likvidace sněhových převisů nebo rampouchů ohrožující …
732 499 560

Sbor dobrovolných hasičů Vlásenice u Pelhřimova

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Sbor dobrovolných hasičů Bobrová

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc při požárech a jiných mimořádných událostech a provádíme preventivně výchovnou činnost, výchovu mládeže, pořádání a účast na různých kulturních a sportovních …
566 673 317

Správa železniční dopravní cesty - Hasičská záchranná služba

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
(1)
950 271 111

Sbor dobrovolných hasičů Komárovice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu osob, nemovitostí a majetku před požárem. Účastníme se hasičských …
728 536 990

Sbor dobrovolných hasičů Kamenice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
606 757 835

Sbor dobrovolných hasičů Lipnice nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení dobrovolných hasičů. Zajišťujeme pořádání hasičských …
721 515 521

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radňoves

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na provádění činností v oblasti protipožární ochrany. Zajišťujeme pořádání soutěží a akcí pro …
777 857 554