Firmy

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
602 585 214

Asociace výrobců a opravců PALET

 – Naplánovat trasu
Asociace sdružuje výrobce a opravce …
545 110 458

Asociace pro vodu ČR z.s.

Hlavním úkolem instituce je poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb na úseku vodního hospodářství. Naší činnosti je spolupráce s orgány veřejné a státní správy, přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR, organizace seminářů, školení, konferencí, výstav a odborných …


Asociace silničních a odtahových služeb z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností mezi podnikateli s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti technické a organizační pomoci motoristické veřejnosti. Asociace sdružuje fyzické a právnické osoby, které jsou přímými poskytovateli asistenčních a odtahových …
548 211 886

RESERVA asociace přátel vína, o. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení fyzických osob se zájmem o víno. Naší hlavní náplní je objevovat zajímavá vína a vzdělávat se v oblasti enologie i gastronomie. Šíříme osvětu o moravských i světových …
775 776 645

Český svaz geodetů a kartografů - pobočka Technika Brno

 – Naplánovat trasu
Nabídka kartografických a geodetických …
541 147 136

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpořit expanzi našich členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvětovém. Díky informacím a zkušenostem členů představenstva se i začínající kvalitní dodavatelé mohou za naší podpory prosadit na …
543 243 032

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je stát se silným partnerem města při plánování dalšího rozvoje …
739 586 913

Asociace organizací cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je navrhovat a podílet se na tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. Podporujeme dobré jméno a úroveň cestovního ruchu. Bojujeme proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České …
724 227 522

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a odhadce majetku. Spolupracujeme s příslušnými resorty při tvorbě předpisů, týkajících se činnosti znalců a …
541 146 024

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme koordinaci vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České Republice s cílem zlepšit kvalitu námi provozovaných …
543 426 651


Asociace reprodukční embryologie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se podporou rozvoje reprodukční embryologie a šířením nových poznatků do praxe. Organizujeme celoživotní vzdělávání a podílíme se na získávání odborné a specializované způsobilosti klinických embryologů a zdravotních laborantů. Pořádáme semináře a …