Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace škol v přírodě

 – Naplánovat trasu
Sdružování a hájení zájmů škol v …

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem nalézt ověřené terapeuty a snažíme se zviditelnit terapeuty a detoxikační poradce, kteří mají své služby podložené praxí, zkušenostmi a vzděláním. Pořádáme rozhovory s odborníky a odborné …
773 236 490

Krajská rada AŠSK ČR Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů. Podporujeme pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Činnost zajišťují převážně odborníci z řad trenérů či učitelů a jejich činnost je …

ASPA

 – Naplánovat trasu
Pořádáme kurzy a přednášky z oblasti práce na počítači a osobnostního rozvoje. Pomáháme seniorům vést plnohodnotný život. Podporujeme práva na celoživotní vzdělávání, rozvoj, zájmy a potřeby dětí, dospělých, zdravotně postižených občanů a …
730 330 034

Elrond z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Dále poskytujeme uspokojování a usměrňování zájmů dětí, mládeže a dospělých, informování veřejnosti o dalším vzdělávání a celoživotním učení, vedení účetnictví v neziskovém sektoru a …
773 587 552

Krajská rada Střední Čechy AŠSK

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich …
777 950 677

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělání pedagogů a rodičů autistických dětí, zajišťování vzdělávání a uplatnění mládeže a dospělých osob s …
728 373 968

Oblastní koordinační centrum Juvena Jihlava

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinačních a metodických …

5K Consulting s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme manažerský, týmový nebo životní koučink, konzultace nebo kurzy zaměřené na vedení týmu či vztahové modelové …
604 581 878

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním školních sportovních klubů a hájením jejich zájmů. Podporujeme pravidelné sportovní aktivity dětí a …
377 468 322

Somatopedická společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukací oslabených a nemocných dětí s cílem podporovat ucelenou rehabilitační …
221 900 270

ASOCIACE SU JOK z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se sjednocováním lidí v České republice, kteří se Su Jokem zabývají. Nabízíme pomoc specialistům Su Jok k získání řádného statutu specialisty v oboru. Představujeme filozofie Su Jok široké veřejnosti. Pořádáme vzdělávací kurzy a přednášky pro širokou …

Asociace vyšších odborných škol

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme vyšší odborné školy na území České republiky, zastupujeme jejich zájmy, rozvíjíme spolupráci a vzájemnou výměnu poznatků mezi členy asociace, předkládáme návrhy a náměty MŠMT ke zkvalitnění činnosti VOŠ, organizujeme celorepublikové semináře věnované problémům vyšších odborných …
602 184 719

Asociace klinického výzkumu

 – Naplánovat trasu
Asociace je platforma pro vzdělání a certifikace v oblasti klinických studií. Pořádáme konference a …