Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

International Police Association, územní skupina č. 111 při policejní akademii ČR se sídlem v Praze

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodním sdružením policejních úředníků. Podporujeme vztahy mezi policejními úředníky. Snažíme se posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahů mezi členy, rozšiřovat jejich všeobecné vědomosti a zajistit výměnu odborných zkušeností. Organizujeme odborná setkání a …
723 372 245

Český národní komitét IMEKO

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …
603 956 246

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na udržování a zvyšování profesních kompetencí manželských a rodinných poradců. Připravujeme a realizujeme kurzy, výcviky a další vzdělávací …
731 447 458

EUROLAB-CZ

 – Naplánovat trasu
Jsme asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří, zabýváme se koordinací spolupráce českých a evropských organizací působících v oblastech zájmu zkušebnické a laboratorní komunity. Snažíme se o zvyšování jakost výrobků, bezpečnosti práce a ochrany životního …
281 017 382

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování a podpora audiovizuálních tvůrců. Podávání aktuálních informací z filmové a televizní …
222 562 331

Zlaté klíče ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružování zaměstnanců hotelových …

Společenstvo drobného podnikání

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme pracovníky dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Pracujeme na překladu učebních textů a harmonizaci vzdělávacího programu schváleného Evropskou komisí pro výchovu pracovníků dezinfekce a deratizace. Zajišťujeme kvalifikační …
221 082 335

Česká společnost ekonomická, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem a popularizací ekonomie. Pořádáme přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů či vydáváme publikace s ekonomickým obsahem. Organizujeme bienální …
728 523 615

Asociace energetických manažerů

 – Naplánovat trasu
Zajištění hospodárného získávání a využívání energie, její přeměny a …
266 311 769

EDUCON, z.s.

 – Naplánovat trasu
Šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické …
272 930 683