Firmy


Unie fyzioterapeutů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení zastupuje a hájí zájmy fyzioterapeutů. Prosazujeme postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví, ve společnosti a v preventivních …
261 006 441

Komora odborných technických kontrolorů,výrobců,pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen,sportovišť a posiloven SOTKVO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se akreditovanou kontrolní činností ve výrobě, montážích, sportovišť, tělocvičen, posiloven a dětských hřišť. Jsme certifikováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Q- Registrem Hospodářské komory ČR a Hospodářskou komorou …
732 328 298

Česká společnost pro operační výzkum

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje odborníky z akademického i firemního prostředí, kteří se profesně zajímají o matematické modelování a operační výzkum. Zajišťujeme organizaci a koordinaci spolupráce s partnerskými společnostmi podobného typu v …
224 095 448Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Odborná spolupráce se správními, hospodářskými a společenskými orgány a organizacemi ve všech činnostech souvisejících s pozemkovými úpravami. Sdružování projektantů, pracovníků státní správy, výzkumných ústavů a vysokých škol i dodavatelských stavebních organizací a další …
221 082 270

Komora soudních znalců České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajování zájmů znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám. Zvyšování kvality znalecké …
283 882 159

Česká stavební společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme firmy z oblasti stavebnictví a hájíme jejich zájmy. Podporujeme vědecko-technický rozvoj stavebnictví. Pořádáme odborné konference, školení a kurzy. Rozšiřujeme přednáškové, poradenské, konzultační a výchovně vzdělávací akce. Snažíme se zvyšovat kvalifikační úroveň jednotlivých …
221 082 397

Cech instalatérů České republiky, z.s.

Prosazujeme a chráníme zájmy svých členů. Pro členy provádíme organizaci a zajištění odborného růstu, pořádáme odborná školení či vydáváme interní technické předpisy. Organizujeme soutěže učňů SOU oboru instalatér a na vybraných školách zřizujeme Krajská …

CAS - Česká automobilová společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme inženýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících. Pořádáme odborné semináře, konference a přednášky. Podporujeme studenty. Pomáháme rozšiřovat informací mezi odborníky pracujícími v automobilovém …
224 351 838

Odborná rada pro BIM z.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme moderní metody projektování, výstavby a správy budov. Pořádáme konference, semináře a odborná …
775 600 956

Unie profesních mediátorů České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení mediátorů advokátů. Sdružuje mediátory, advokáty a další spolupracující odborníky v České republice i zahraničí. Podporujeme všechny formy mediace spolu s ostatními formami alternativního řešení sporů. Udržuje kontakty s předními mediátorskými …
224 916 868