Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 548

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954

Občanské sdružení SPZ Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně právní zabezpečení pro rodiny s …
608 966 505

Sociální centrum Kamínek

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme dostupnost a kvalitu sociálních služeb v lokalitě sídliště Kamenná. Snažíme se o dosažení zlepšení situace obyvatel a v konečném důsledku celkovou sanaci …
607 055 523

Informační centrum pro mládež Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poradenství pro mládež v oblasti vzdělávání, práce, volného času, cestování a evropské unie. Zabezpečujeme propagační materiály turistiky, volného času, kultury a sportu. Poskytujeme kopírování tiskovin i zálohování dat na CD. Zajišťujeme možnost vyvěšení inzerátů nekomerčního …
417 633 573

Středisko NADĚJE Osvobození - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s kapacitou 30 osob. Zvýšení motivace dětí k osobnímu vzdělávání pro budoucí pracovní uplatnění. Zvýšení nebo udržení sociálních dovedností v oblasti komunikace, empatie, asertivita, kooperace a …
608 537 281

Oblastní spolek Českého červeného kříže Most

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitní služby. Podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže. Pořádáme kurzy, školení a výuku první pomoci. Zapojujeme se do dárcovství …
476 768 835


Zase mám tátu a mámu

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci potřebným, zvláště pak …
737 261 469

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
777 088 871

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 695

Nadace Naše dítě

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Poskytování pomoci formou přímé finanční podpory, osvětové činnosti i prosazování legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany …
266 727 999

Surya, z.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace solární školy pro umožnění vzdělání dětem v severní části indického Himaláje, která zajišťuje základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici …
608 522 854