Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
736 620 807

Šance žít - Chance be live

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytnutí humanitární a charitativní pomoci potřebným lidem. Staráme se o vozíčkáře a jinak tělesně postižené, kterým vytváříme možnosti zapojit se do společnosti. Podporujeme jejich smysluplný a esteticky hodnotný život. Rozvíjíme hudebnost a estetické …
(1)
602 680 228

Slunečnice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nezisková humanitární organizace pomáhající mentálně a tělesně postiženým lidem v děčínském …
739 510 653

Oblastní spolek ČČK Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Poskytujeme odborné …
416 735 694

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek a je taktéž určena …
416 732 303

Český červený kříž

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
721 069 801

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme duchovní, zdravotní, sociální, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Věnujeme se osamělým a zdravotně postiženým lidem. Provozujeme nízkoprahové denní centrum. Nabízíme psychologické a sociální …
775 731 342

Místní skupina Českého červeného kříže Hřivčice

 – Naplánovat trasu
Provádíme humanitární a sociální činnost, výuka a poskytování předlékařské první pomoci, dárcovství …
728 874 322

Občanské sdružení SPZ Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně právní zabezpečení pro rodiny s …
608 966 505

Oblastní spolek ČČK Teplice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se bezpříspěvkovým dárcovstvím krve a výukou poskytování první pomoci. Provádíme sociální a humanitární činnosti. Zajišťujeme rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti. Mezi naše základní činnosti také patří zdravotní dozor na různých akcích. Provozujeme domov se zvláštním …
417 534 350

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …

Oblastní charita Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
777 876 239

Český červený kříž oblastní spolek Louny

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizuje a podporuje zdravotní výchovu mládeže. Zajišťuje školení první pomoci pro pedagogické pracovníky a pečovatelky. Pořádá programy pro děti i …

K-centrum Most

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti protidrogové prevence. Provozujeme telefonické krizové linky a linky pomoci gay minoritě a HIV pozitivním. Naším cílem je snižování zdravotních rizik v důsledku injekčního užívání drog, monitoring a prevence výskytu hepatitid, HIV a pohlavních …
602 219 372