Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143

Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizujeme i podporujeme sociální či zdravotní výchovu mládeže. Umožňujeme darování …
383 332 394

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež i …
383 322 241

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace. Poskytování sociálního poradenství. Obhajujeme práva a prosazujeme zájmy osob se zdravotním postižením, poskytujeme zázemí jim i jejich rodinám a dalšími vhodnými způsoby pracujeme s komunitou, ve které tyto osoby …
776 369 693

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
776 301 201

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naší snahou je poskytnout široké spektrum informací a zkušeností v otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající …
731 604 432

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Příbram

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy zdravotně postiženým civilizačními chorobami. Poskytujeme osobní pomoc, doprovod k lékaři, na úřady i dohled. Zajišťujeme kurzy koordinace, trénování paměti a zvýšení počítačové gramotnosti. Pořádáme taneční odpoledne a klubová …
318 637 531


Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení s cílem podporovat a pečovat o duševně nemocné, pomáhat jim v začlenění do společnosti a podporovat jejich uplatnění na trhu práce a při prosazování práv a zájmů. Nabízíme sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení. Nabízíme …
567 215 019

Oblastní spolek ČČK Plzeň jih + sever

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajištění táborů, rekondičních pobytů, kurzů a zdravotního dozoru. Pořádání krajských, oblastních a republikových soutěží pro děti a …
607 610 001

Sdružení Souzvuk Plzeň na pomoc osobám sociálně potřebným

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme rehabilitační a poradenské služby zaměřené na osoby sociálně potřebné či …
776 384 555

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování morální, duchovní, sociální, lékařské a hmotné pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s podporou rozvoje informační a počítačové gramotnosti žáků. Nabídka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s fakultativní službou …
377 456 912

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme duchovní, morální, zdravotní, sociální, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou pomoc. Věnujeme se osamělým, zdravotně postiženým a společensky vyloučeným lidem. Zajišťujeme také kurzy pro …
222 521 110

Helping Hands, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace zaměřená na přímou či nepřímou materiální nebo finanční podporu a pomoc sociálně nebo zdravotně slabým, ohroženým či postiženým …
251 613 237