Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Farní charita Prachatice

 – Naplánovat trasu
Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
388 328 226

Svět jako domov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomoc obětem válečných konfliktů a přírodních katastrof při obnově obydlí. Koordinace pomoci soukromých osob a státních …
387 425 764

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
776 301 201

Asociace pro integraci

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným společenstvím občanů i cizinců za účelem péče o cizince nacházející se na území ČR. Nejčastěji řešíme problémy, které se týkají pobytu cizinců na území ČR, pomoci uprchlíkům a azylantům v řešení konkrétních případů, dodržování lidských práv cizinců v jednání s úřady a …

Farní charita Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Provoz poradny pro lidi v …
731 604 554

Středisko U Sadů

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Nabídka zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních potřeb. Zaměřujeme se na poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání a rodinných …
382 602 081

Farní charita Týn nad Vltavou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené nežádoucími společenskými jevy. Provádíme kontaktní práce, informační servis, sociálně terapeutickou činnost. Fungujeme také jako poradna, výchovní, vzdělávací a aktivizační činitelé. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme první pomoc, rekondiční pobyty a pátrací službu. Jako dobrovolnická organizace pořádáme pro akce pro staré, nemocné a tělesně postižené …
384 361 135

Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991

Oblastní spolek ČČK Písek

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
382 213 186

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež i …
383 322 241

Občanské sdružení Okna

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí s handicapem. Provoz sociálně terapeutických dílen a chráněného bydlení. Nabídka dobrovolnických aktivit a podpory pěstounských rodin. Zajištění letních táborů. K dispozici je knihovna a půjčovna pomůcek. Organizujeme projekt s názvem Šance pro …
724 594 724

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
387 318 520