Firmy

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s …
387 312 898

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež i …
383 322 241

Kontaktní centrum PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
388 310 147

Oblastní spolek ČČK Písek

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
382 213 186

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
776 301 201

Oblastní spolek ČČK Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
381 257 135

Farní charita Týn nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při řešení životních potíží či denních problémů. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Farní charita Prachatice

 – Naplánovat trasu
Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
388 328 226

Oblastní spolek ČČK Prachatice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
724 367 840

Asociace pro integraci

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným společenstvím občanů i cizinců za účelem péče o cizince nacházející se na území ČR. Nejčastěji řešíme problémy, které se týkají pobytu cizinců na území ČR, pomoci uprchlíkům a azylantům v řešení konkrétních případů, dodržování lidských práv cizinců v jednání s úřady a …

SANANIM - Terapeutická komunita

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zmírnění zdravotních a sociálních rizik uživatelů nelegálních návykových látek a na zvýšení jejich motivace ke změně životního stylu. Nabízíme skupinovou psychoterapii, pracovní terapii, arteterapii, individuální a rodinné poradenství či psychiatrickou …
777 196 120

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme první pomoc, rekondiční pobyty a pátrací službu. Jako dobrovolnická organizace pořádáme pro akce pro staré, nemocné a tělesně postižené …
384 361 135

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
387 318 520

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143