Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Údržba barokního divadla zámku Český …

Humanika - sdružení pro výstavbu a provoz zdravotně sociálního zařízení

 – Naplánovat trasu
Podpora výstavby a provozu zdravotně sociálních zařízení. Nabízíme poradenskou činnost pro seniory se zdravotním postižením, bezplatné půjčování pomůcek osobám zdravotně postiženým. Zaměřujeme se na přednáškovou a osvětovou …
382 521 302

Rybka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme společnost zaměřující se na nabídku sociálních služeb. Vedeme šatník pro potřebné a školičky pro děti našich klientů. Pořádáme kulturní a společenské akce pro klienty, jejich rodiny i pro …
723 981 614

Poradna Eva

 – Naplánovat trasu
Nabízíme své služby ženám a dívkám, které se nacházejí z nejrůznějších důvodů ve složité životní situaci a cítí, že potřebují radu, pomoc a …
(1)
731 402 833

Pařmeni

 – Naplánovat trasu
Pořádání sportovních, kulturních a společenských …
777 272 474

HORIZONT, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a podpory pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provozování sociálně terapeutické dílny se zaměřením na práci s textilem, přírodními materiály a keramikou. Zajištění poradenské činnosti, vzdělávacích, aktivačních a zdravotně tělovýchovných programů a dalších …
382 224 105

Farní charita Týn nad Vltavou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené nežádoucími společenskými jevy. Provádíme kontaktní práce, informační servis, sociálně terapeutickou činnost. Fungujeme také jako poradna, výchovní, vzdělávací a aktivizační činitelé. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Nadace Senio

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské …
381 210 441

Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytování informací regionálního typu studentům a dětem. Organizujeme semináře. Zajišťujeme možnost připojení k internetu. Zabýváme se také doprovodnými službami spojenými s informační činností jako je kopírování, veřejná faxovací služba, skenování, vytištění souborů a …
380 712 427

Paventia o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Snaha snížení incidence sociálně patologických jevů ve společnosti, propagace a prosazování principů občanské …
(1)
777 104 136

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj dobrovolnictví. Pomáháme zájemcům o dobrovolnictví, dobrovolníkům i organizacím s cílem zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele do řešení problémů komunity. Spolupracujeme na programech na podporu dětí, mládeže, zdravotně postižených dětí i …
774 719 767

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143

Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizujeme i podporujeme sociální či zdravotní výchovu mládeže. Umožňujeme darování …
383 332 394