Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charita Kyjov - K-centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k …
518 611 589

Sdružení FILIA z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nestátní, necírkevní, neziskové organizace s humanitárním programem. Poskytujeme sociální služby, které jsou určeny pro lidi ve věku 16 – 64 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou chodit do běžného zaměstnání, mají stabilizovaný zdravotní …
543 233 459

Haima Brno

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou …
541 525 267

Oblastní spolek ČČK Hodonín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
518 351 774

Oblastní spolek ČČK Vyškov

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
(1)
778 157 307

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Pořádáme cvičení, besedy, kurzy, semináře nebo školení. Organizujeme ozdravné pobyty, simulované dopravní nehody nebo kulturní …
541 212 318

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb seniorům a lidem v nouzi včetně terapeutické pomoci. Nabídka pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní hygieně. Disponujeme kapacitou pro 31 osob. Zaměřujeme se na křesťanskou duchovní …
541 422 271

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Účastníme se projektu EU. Pořádáme besedy, kurzy, semináře nebo školení. Pomáháme při osobní hygieně, při pečovatelské činnosti, provádíme základní …
724 541 008

Andělka, družstvo

Nabídka zaměstnání pro zdravotně znevýhodněné osoby. Zabýváme se jednoduchou manuální výrobou, kompletací a balením výrobků z papíru. Vyrábíme reklamní a dekorační předměty, které samy navrhujeme. Poskytujeme poradenství v rozvoji osobnosti a zaměstnávání osob se zdravotním …

PřS Zastávka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme přijímací středisko, které slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních …
546 411 130

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj průmyslu a turistiky v Africe. Zabýváme se tvorbou stálých pracovních míst, využívání místních zdrojů surovin, sluneční energie a dalších obnovitelných zdrojů. Věnujeme se ochraně životního prostření, recyklaci odpadu a aplikaci nových …
724 004 730

Lavina

 – Naplánovat trasu
Křesťanské sdružení poskytuje služby lidem v sociální …
603 421 507

Nadace ALTEGO

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje aktivity a programy pro rozvoj osobnosti a sociálních dovedností dětí, zejména dětí z dětských domovů, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své …
606 757 596

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
736 620 810