Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanská poradna Brno

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby občanské poradny, která nabízí pomoc svým uživatelům při orientaci v sociálních službách, dále nabízí poradenské služby a zázemí po celou dobu trvání obtíží. Poradna se zabývá problémy v oblasti rodiny, bydlení, mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, zaměstnanosti a …
545 241 828

Sdružení FILIA z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nestátní, necírkevní, neziskové organizace s humanitárním programem. Poskytujeme sociální služby, které jsou určeny pro lidi ve věku 16 – 64 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou chodit do běžného zaměstnání, mají stabilizovaný zdravotní …
543 233 459


Ing. Adéla Kolouchová

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální i pracovní pomoci handicapovaným osobám do společnosti a provoz chráněných …
606 704 831

Nadační fond Ledňáček

 – Naplánovat trasu
Zajištění pomoci dětem a podpora jejich kulturního, sportovního a volnočasového …
602 255 925

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

 – Naplánovat trasu
Administrace rozvojových programů Evropské unie, podpora zahraničních investic a aktivit v oblasti cestovního ruchu, odpadové …
541 211 635

ICM a FreeZ klub

 – Naplánovat trasu
Provoz informačního centra pro mládež. Poskytujeme informace o vzdělávacích programech, možnostech práce, cestování a trávení volného …
603 296 678

Charita Kyjov - K-centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k …
518 611 589

Oblastní spolek ČČK Znojmo

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
515 224 713


Nadace ALTEGO

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje aktivity a programy pro rozvoj osobnosti a sociálních dovedností dětí, zejména dětí z dětských domovů, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své …
606 757 596

Nadace EKO 2000

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci ke zlepšování životního prostředí. Zaměření na obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových …
776 298 639

AGAPO, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, které nabízí pomoc při pracovním uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v rámci programů sociální rehabilitace. Naše služby se neomezují pouze na zaměstnance, poskytujeme také poradenství …

Nadace obce Chvalovice, nadace

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme organizování a vykonávání nadačních aktivit, zejména formou poskytování příspěvků třetím osobám, a to ve vymezených oblastech vzdělávání, osvěty, propagace v kulturních činnostech, v ochraně a péči o životní prostředí a v sociální a zdravotní …