Firmy

Organizace pro pomoc uprchlíkům

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky. Realizujeme vzdělávací programy. Zaměřujeme se na výukovou činnost, kurzy pro veřejnost a další služby. Zajišťujeme poradenství a asistenci nezletilým bez …
543 210 443

Nadace ALTEGO

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje aktivity a programy pro rozvoj osobnosti a sociálních dovedností dětí, zejména dětí z dětských domovů, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své …
606 757 596


Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zaměření a dokumentaci současného stavu majetku, stratigrafické průzkumy povrchových úprav. Dále se zabýváme průzkumy stavu omítek, kamenných a dřevěných prvků a zajistíme realizaci restaurátorských prací. Podporujeme spolupráci s Lichtenštejnským …
515 536 433


Tišnovský vozíčkář, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním akcí a kulturního vyžití pro zdravotně postižené. Pomáháme získat různé pomůcky potřebné pro ulehčení následku …
737 112 236

Brněnská nadace ochrany zvířat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro ochranu psů, koní, hospodářských i exotických …
511 130 520

ESPEDIENTE - středisko pro prevenci, poradenství a pomoc

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství a služby sociálně znevýhodněným …
518 323 639

Občanská poradna Brno

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby občanské poradny, která nabízí pomoc svým uživatelům při orientaci v sociálních službách, dále nabízí poradenské služby a zázemí po celou dobu trvání obtíží. Poradna se zabývá problémy v oblasti rodiny, bydlení, mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, zaměstnanosti a …
545 241 828

ICM a FreeZ klub

 – Naplánovat trasu
Provoz informačního centra pro mládež. Poskytujeme informace o vzdělávacích programech, možnostech práce, cestování a trávení volného …
603 296 678

MC Lvíček Dyjáček

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace, která se zaměřuje na rodiny s dětmi. Naše sdružení chce pomoci maminkám na MD zabránit sociální izolaci a dopomoci k výměně zkušeností. Pořádání akcí pro děti 0 - 8 let, pravidelných kroužků, letních táborů, vzdělávacích akcí. Spolupracujeme se seniory a …
608 799 200

Charita Kyjov - K-centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k …
518 611 589


Nadační fond Veronika

 – Naplánovat trasu
Podporujeme projekty a aktivity právnických i fyzických osob zaměřené na tělesně či mentálně postižené občany. Provozujeme denní centrum pro těžce zdravotně postižené občany se zaměřením na rehabilitační a fyzioterapeutické služby a sociální …
530 333 031