Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Provoz ošacovacího střediska. Výuka a poskytování první pomoci. Pořádání přednášek na téma drogy a první …
353 221 854

Útočiště, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Rodinám poskytujeme nízkoprahové a sociálně-aktivizační služby. K dispozici jsou sociální a pedagogičtí pracovníci. Zajišťujeme semináře a kurzy pro rodiče s …
354 433 169

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme sociálně terapeutické …
774 100 599

Občanské sdružení Mosty

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti pomoci starým a osamělým občanům a prevence přenosu …
354 436 041

Carlsbader Gate, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci sociálně handicapovaným, matkám s dětmi a dlouhodobě nezaměstnaným ženám starším 50 let při návratu do zaměstnání. Zajišťujeme rekvalifikace a kvalifikační kurzy. Poskytujeme diagnostické a poradenské …

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských …
739 320 309

Vodní záchranná služba ČČK Sokolov

Zajišťujeme preventivní záchranné služby. Organizujeme kurzy pro …


Centrum dobré vůle, humanitární sdružení Cheb

 – Naplánovat trasu
Činnost pro rodiny s vážně nemocnými a postiženými dětmi včetně dobrovolnictví. Poskytování rad a právní i sociální …
354 423 451

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. K dispozici je 15 lůžek. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme terapeutickou …
774 100 599

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - Stacionář Mája

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací …
354 430 629

Český červený kříž

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
721 069 801

ZZC Balková

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zařízení pro zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o …
974 320 901

Oblastní spolek ČČK Tachov

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
374 722 134