Firmy

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

Žlutické maminky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce pro maminky a …
774 824 562

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich …
608 141 063

Korona

 – Naplánovat trasu
Organizování kulturně-společenských akcí. Podpora publikační a vydavatelské činnosti. Poskytování informačního servisu prostřednictvím …
777 282 505


Útočiště, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Rodinám poskytujeme nízkoprahové a sociálně-aktivizační služby. K dispozici jsou sociální a pedagogičtí pracovníci. Zajišťujeme semináře a kurzy pro rodiče s …
354 433 169

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporujeme zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální …
354 622 605

KOTEC o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytování pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života. Specializujeme se na pomoc uplatnit se znovu na trhu …
733 745 827

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže. Poskytujeme na přechodnou dobu ubytování, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat jejich zdravotní a sociální …
773 770 165

Pionýrská skupina Březová

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
728 838 736

Cesta z beznaděje

Našim cílem je rozvoj ekonomického vědomí, právního povědomí ve společnosti a zvyšování důvěry občanů v právní systém. Zastupujeme, prosazujeme a hájíme zájmy svých členů. Aktivně se podílíme na přípravě obecně závazných právních předpisů. Jednáme se zástupci příslušných …

KV SENior & Diabetik KV, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Seniorů nabízíme aktivity jak pro rozvoj duševní, tak tělesné kondice, abychom jim i při procesu stárnutí pomáhali udržovat všestrannou …
731 036 026