Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Korona

 – Naplánovat trasu
Organizování kulturně-společenských akcí. Podpora publikační a vydavatelské činnosti. Poskytování informačního servisu prostřednictvím …
777 282 505

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní ženskou organizaci působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Poskytujeme motivační a PC kurzy či služby právní, psychologické i sociální poradny. Provádíme motivační, kariérové a podnikatelské …
603 929 523

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

Žlutické maminky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce pro maminky a …
774 824 562


SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující zlepšování podmínek života, prosazujeme rovnoprávné postavení občanů s mentálním postižením. Pořádáme školení, večerní školu nebo festival …
354 692 134

Farní charita Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené. Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně. Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, stravu, výchovné, vzdělávací i aktivizační činnosti a rehabilitace. Provádíme sociálně terapeutickou …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
607 888 964

Farní Charita Aš - Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme základní …
737 237 344

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Příprava přechodu z ústavní péče do běžného bytu v obci pomocí plánování zaměřeného na …
737 249 597

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Cheb

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
354 602 790

Krajská organizace Pionýra Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
777 248 705