Firmy

Prám

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci sociálně slabé …
224 318 071

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
241 083 579

InBáze, z. s.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na pomoc migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a …
739 037 353

Národní ústav pro autismus, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytování psychologických služeb, diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám. Pořádání vzdělávacích kurzů či supervizí. Provoz chráněného bydlení. Organizování letních táborů, zájmových aktivit jako je plavání, cvičení, muzikoterapie, atletika nebo …
284 684 959

Misijní banka ubožáků

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabýbající se rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných …
723 952 728

Psychiatrická nemocnice Bohnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Nabízíme 31 lůžkových léčebných oddělení. Naleznete u nás ústavní kostel. Zajišťujeme destigmatizaci psychických onemocnění a integraci duševně nemocných pacientů nemocnice do běžného …
284 016 110

CHECOMACOCO

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme asistenční a humanitární pomoc jihoamerické indiánsko-české komunitě z oblasti Alto Paraguay za účelem zavedení či zlepšení zdravotní péče. Poskytujeme podporu v oblasti vzdělání, zemědělství a …
257 211 257

Wontanara

 – Naplánovat trasu
Podpora a šíření humanistických myšlenek, snaha o ochranu lidských práv formou rozvojové spolupráce, kulturně společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě. Snažíme se o zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích …
604 983 875

Femisphera, o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je upozornit společnost na ženská témata v zemích třetího …
604 865 106

Nadace táta a máma

 – Naplánovat trasu
Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách. Našim cílem je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory ohrožených rodin i zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní …
226 222 050

Eliášův obchod

Nabízíme sociální rehabilitace pro lidi s handicapem. Provozujeme prodejnu neziskového sektoru. Nabízíme odbyt výrobků chráněných a terapeutických dílen dílen věnujících se v rámci své činnosti řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak princip jejich …

Bodaj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Snažíme se o zlepšení životních podmínek dětí v ústavech sociální péče pro děti a mládež na Ukrajině. Poskytujeme materiální a přímou pomoc prostřednictvím činnosti dobrovolníků. Pořádáme benefiční a osvětové …
776 029 940

Iuridicum Remedium, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti vzdělávání, kulturních činností a lidských práv. Zajišťujeme poradenství v oblasti nájemního a pracovního …
776 703 170