Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

myELEN.com

 – Naplánovat trasu
Soustřeďujeme se na financování mikrofinančních a kooperativních projektů v rozvojových zemích. Pomoc poskytujeme jednotlivcům, celým skupinám nebo …
212 245 787

InBáze, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme humanitární pomoc se zaměřením na strádající civilní obyvatelstvo v …
734 369 219

InBáze, z. s.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na pomoc migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a …
733 785 680

Bodaj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Snažíme se o zlepšení životních podmínek dětí v ústavech sociální péče pro děti a mládež na Ukrajině. Poskytujeme materiální a přímou pomoc prostřednictvím činnosti dobrovolníků. Pořádáme benefiční a osvětové …
776 029 940

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotní, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita 20 lůžek pro přenocování můžu. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou …
775 889 601

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
284 681 674

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže, a to na území Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha …
281 863 421

CARE Česká republika z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomoc lidem v chudých oblastech světa. Dodáváme potraviny a léky, poskytujeme nouzová přístřeší, nabízíme psychologickou péči. Zajišťujeme mnoho projektů v oblasti zemědělství a lesního hospodářství s cílem zvýšit výnos …
222 312 805

Charita Česká republika

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální a zdravotní služby pro seniory, zdravotně postižené, lidi bez přístřeší, imigrantům i dětem a celým rodinám ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového prostředí. Naše služby zajišťujeme po celé ČR. Pomáháme také v Asii, Africe, Evropě a Americe. Pořádáme Tříkrálovou …
296 243 330

chcipomoci.info o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o propojení všech skupin účastníků českého nestátního neziskového sektoru, v rámci všech cílových skupin a jejich potřeb. Chceme umožnit aktivní výběr partnera dle priorit samotných účastníků poskytováním maxima relevantních informací v rámci …
226 222 122

Iuridicum Remedium, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti vzdělávání, kulturních činností a lidských práv. Zajišťujeme poradenství v oblasti nájemního a pracovního …
776 703 170

Mládež za lidská práva, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti vzdělávání mládeže se specializací na lidská …
737 965 046

Misijní banka ubožáků

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabýbající se rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných …
723 952 728