Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Nadace Světového fondu dětí

 – Naplánovat trasu
Nadace má snahu pomoci dětem v nouzi na celém světě. Podporujeme program nutriční výživy. Pomáháme při katastrofách. Poskytujeme dodávky potravin, zajistíme dotace na vývrty studní a jiných zdrojů vody. Podílíme se na hygienické osvětě a na finanční podpoře pro lékařské kliniky a …
224 032 890

Peppermint o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich …
728 301 350

Přátelé Stonožky

 – Naplánovat trasu
Sdružování dětí a učitelů za účelem humanitární pomoci určené dětem z celého světa. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích …
721 121 518

Bolíto

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc popáleným …
267 163 382Nadace táta a máma

 – Naplánovat trasu
Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách. Našim cílem je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory ohrožených rodin i zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní …
226 222 050

Helping Hands, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace zaměřená na přímou či nepřímou materiální nebo finanční podporu a pomoc sociálně nebo zdravotně slabým, ohroženým či postiženým …
251 613 237

Centrum LOCIKA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nestátní organizace, která pomáhá dětem ohroženým domácím násilím a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v …
734 441 233


Nadační fond na pomoc opuštěným dětem, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond. Poskytujeme opuštěným dětem každodenní pomoc prostřednictvím lékařské, potravinové a školní …
604 594 290

Občanské sdružení Natama

 – Naplánovat trasu
Podpora zájmu dítěte v obtížných rodinných situacích a pomoc dětem ohroženým nebo trpícím komplexním vývojovým traumatem. Možné návštěvy doma. Poskytujeme řadu služeb pro náhradní rodiče nebo žadatele o náhradní rodinnou …
222 733 307