Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond Bible 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace. Zajišťujeme propagační i podpůrné …
739 584 142

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
381 102 076

Českokrumlovský nadační fond Malého Vítka

 – Naplánovat trasu
Fond podporuje a pomáhá v rozvoji alternativních forem divadelního vyjádření, hudby a výtvarné činnosti mladých lidí ve městě Český Krumlov. Podporu je formou studijních pobytů, hostováním v kulturních pořadech a výstavní …
602 492 349

Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Základním účelem nadačního fondu je zachovat stávající tradici, rozvíjet úroveň Festivalu komorní hudby v jednotlivých ročnících, zvyšovat uměleckou úroveň a aktivně se podílet na vytváření kulturního klimatu v Českém Krumlově a jihočeském …

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je rozvoj komunitního života v Blanicko – Otavském regionu. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních …
778 080 809

Nadace pozemního vojska AČR

 – Naplánovat trasu
Snaha o zvyšování prestiže, popularity a trvalé udržování dobrého jména pozemních sil Armády České …
608 702 353

Český národní fond kultury, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme národní fond pro podporu kultury. Zaměřujeme se na práci s národnostními menšinami žijícími na území České republiky, pořádáme kulturně vzdělávací programy a podílíme se na produkci českého filmu. Zabýváme se reklamou a propagací české kultury v …
(1)
244 912 158

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
371 102 240

FILMOVÁ NADACE

 – Naplánovat trasu
Podpora české audiovizuální tvorby a tvůrčích osobností v oblasti literární …
602 702 319

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace pro ochranu a uchování českého výtvarného kulturního dědictví. Podporujeme sociální a charitativní činnost. Nadace vedle badatelských, vydavatelských a propagačních aktivit souvisejících s dílem Karla Svolinského současně vyhledává i jiné zajímavé projekty z oblasti výtvarného …
267 914 875

Nadace 700 let města Plzně

 – Naplánovat trasu
Podporujeme projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Vytváříme předpoklady pro další rozvoj města a jeho vzhledu. Pořádáme kulturní, sportovní, společenské, humanitární a další …
378 035 300

Nadační fond Dominanty na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje opravy a rekonstrukce sakrálních památek v oblasti Plzeňské diecézi, tedy v celých západních Čechách. Postupně jsou z různých zdrojů získávány prostředky na prostou záchranu a dále i na obnovu kostelů, které jsou již …
377 223 112

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
211 042 604

Nadační fond dobrý soused

 – Naplánovat trasu
Provozování nadačního fondu, jehož cílem je prohlubovat vzájemné poznávání mezi etnickými a sociálními skupinami, národy a národnostmi menšinami. Propagujeme myšlenku nutnosti vzájemného poznávání a pochopení organizačním a finančním zajištěním festivalů, přehlídek uměleckých …
777 077 881