Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace Senio

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské …
381 210 441

Nadační fond Gymnázia Strakonice, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora talentovaných žáků, zájmové činnosti žáků i partnerských kontaktů se zahraničními …

Nadace Cesta, nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání fyzických osob, pomoc sociálně slabším rodinám v rozvojových státech či pomoc při zřizování …
387 020 511

Nadační fond Bible 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace. Zajišťujeme propagační i podpůrné …
739 584 142

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
381 102 076


Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
387 718 313

Český nadační fond pro vydru

 – Naplánovat trasu
Cílem nadace je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu …
725 503 563


Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Údržba barokního divadla zámku Český …

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb krizového centra. Snažíme se o emoční stabilitu, samostatnost, nezávislost a jednání bez stigmat, tabu a předsudků. Obrátit se na nás můžou děti do 18-ti let i bez doprovodu dospělého, dospívající, dospělí, rodiny a páry. Naleznete u nás informace, odborné poradenství a …
736 213 002

Farní charita Týn nad Vltavou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené nežádoucími společenskými jevy. Provádíme kontaktní práce, informační servis, sociálně terapeutickou činnost. Fungujeme také jako poradna, výchovní, vzdělávací a aktivizační činitelé. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem, mládeži i …
387 438 703

Dům sv. Dominika Savia

 – Naplánovat trasu
Poskytování azylového ubytování pro matky s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Nabídka poradenství v sociální …
388 310 274