Firmy

Nadační fond Střední odborné školy Blatná

 – Naplánovat trasu
Přispíváme na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a vybavení …

Nadační fond Bible 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace. Zajišťujeme propagační i podpůrné …
739 584 142

Dům sv. Dominika Savia

 – Naplánovat trasu
Poskytování azylového ubytování pro matky s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Nabídka poradenství v sociální …
388 310 274


První Jihočeská Nadace

 – Naplánovat trasu
Příprava relaxačního centra pro …
387 310 016

Nadační fond Lucie Hanušové

 – Naplánovat trasu
Provoz fondu pro podporu sportovní …

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Údržba barokního divadla zámku Český …

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
381 102 076

Farní charita Týn nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při řešení životních potíží či denních problémů. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb krizového centra. Snažíme se o emoční stabilitu, samostatnost, nezávislost a jednání bez stigmat, tabu a předsudků. Obrátit se na nás můžou děti do 18-ti let i bez doprovodu dospělého, dospívající, dospělí, rodiny a páry. Naleznete u nás informace, odborné poradenství a …
736 213 002

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
387 718 313

Nadační fond Komunikátorem, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond, jehož účelem je vzdělávání mladých lidí a studentů v oblasti komunikací, osobního rozvoje a kariérního poradenství. Chceme jít pozitivním příkladem mladým lidem a připravit je na budoucí …
732 811 742

Nadační fond RBB Invest

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících zlepšení péče o nemocné, zejména pak o nemocné či jinak handicapované děti, zvířecí útulky, lidská práva, osoby v tísni a …
774 421 261

FOA - Nadační fond pro ekologické zemědělství, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podpora výchovy, vzdělávání, výzkumu a vývoje v oblasti ekologického zemědělství a ochrany životního …
775 742 971