Firmy

F-nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních …
774 498 370

Nadace Život umělce

 – Naplánovat trasu
Aktivní podpora výkonných umělců i významných kulturních …
224 142 295

Nadace české architektury

 – Naplánovat trasu
Prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Podpora publikačních, přednáškových a výstavních činností. Zprostředkování zahraničních architektonických výstav v České …
605 221 221

Nadace Židovské obce v Praze

 – Naplánovat trasu
Ochrana kulturní památek. Rozvoj českých židovských tradic. Zajištění příjmů pro údržbu a opravy mimopražských hřbitovů a …
222 311 570

FILMOVÁ NADACE

 – Naplánovat trasu
Podpora české audiovizuální tvorby a tvůrčích osobností v oblasti literární …
602 702 319

Nadační fond na podporu vážné hudby

 – Naplánovat trasu
Podpora mladých talentovaných umělců z oblasti vážné hudby. Pořádání …
284 689 845

Nadační fond dobrý soused

 – Naplánovat trasu
Provozování nadačního fondu, jehož cílem je prohlubovat vzájemné poznávání mezi etnickými a sociálními skupinami, národy a národnostmi menšinami. Propagujeme myšlenku nutnosti vzájemného poznávání a pochopení organizačním a finančním zajištěním festivalů, přehlídek uměleckých …
777 077 881

Nadační fond Má vlast

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje jednotlivce, skupiny či spolky, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách. Podporuje ty, díky jejichž úsilí a tvořivost zůstávají mnohé, neprávem opomíjené, tradice v naší zemi stále …
728 782 554

Nadace T-Soft Eternity

 – Naplánovat trasu
Vytváření vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na meziodborovém přístupu, synergii a netradiční …
261 710 561

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

 – Naplánovat trasu
Podpora ochrany přírodního a kulturního dědictví a úsilí směřujícímu k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel, krajiny a humanitárních programů realizovaných výstavbou stavebních děl a objektů a jejich …
224 225 001

Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl, nadace

Nadace byla založena v roce 2006 paní Prof. Dr. Dadjou Altenburg-Kohl. Cíle nadace jsou: realizace projektů v oblasti kultury a umění, realizace projektů v oblasti prevence zdraví a provozování Musea …

Nadační fond Zlatá Praha

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro rozvoj a podporu zdravotnictví a zdraví obyvatelstva, tělovýchovy i sportu či kultury, vzdělávání a sociální …

Nadace Umění pro zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti. Podporujeme výchovné, kulturní, vzdělávací a další programy. Nabízíme pomoc dětem, lidem se zdravotním postižením, nemocným a starým …
733 389 009

Nadace Bohuslava Martinů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci propagující díla skladatele Bohuslava Martinů. Pořádáme kulturní a společenské akce jako Dny Bohuslava Martinů. Věnujeme se také zkoumání díla a života skladatele, vydáváním je skladeb, publikováním fotografií ze života skladatele či publikováním jeho …
284 685 228