Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond cen Alfréda Radoka

 – Naplánovat trasu
Shromažďujeme peněžní, materiální i jiné prostředky na podporu divadelní …
724 116 969

Nadace Pangea

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů. Udělujeme cenu Za úsilí o nápravu věcí lidských klíčovým dílům, významným projektům, iniciativám a osobnostem. Pořádáme různá …
737 528 000

Centre for Central European Architecture

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme propagaci a prezentaci současné české architektury a architektury středoevropského prostoru. Zaměřujeme se na pořádání …
222 222 521

Nadační fond Potala

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabídka kurzů tibetštiny, japonštiny a španělštiny a přednášek o Tibetu. Snaha o obnovu tibetského …
775 156 886

Nadace Národní galerie v Praze

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje akviziční, výstavní, publikační a vzdělávací programy Národní …
222 329 331

Nadační fond na podporu vážné hudby

 – Naplánovat trasu
Podpora mladých talentovaných umělců z oblasti vážné hudby. Pořádání …
284 689 845

Nadační fond dobrý soused

 – Naplánovat trasu
Provozování nadačního fondu, jehož cílem je prohlubovat vzájemné poznávání mezi etnickými a sociálními skupinami, národy a národnostmi menšinami. Propagujeme myšlenku nutnosti vzájemného poznávání a pochopení organizačním a finančním zajištěním festivalů, přehlídek uměleckých …
777 077 881

Nadační fond Má vlast

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje jednotlivce, skupiny či spolky, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách. Podporuje ty, díky jejichž úsilí a tvořivost zůstávají mnohé, neprávem opomíjené, tradice v naší zemi stále …
728 782 554

Nadace pro současné umění Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje současného výtvarného …
602 612 248

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
211 042 604

Český národní fond kultury, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme národní fond pro podporu kultury. Zaměřujeme se na práci s národnostními menšinami žijícími na území České republiky, pořádáme kulturně vzdělávací programy a podílíme se na produkci českého filmu. Zabýváme se reklamou a propagací české kultury v …
(1)
244 912 158

Nadace Židovské obce v Praze

 – Naplánovat trasu
Ochrana kulturní památek. Rozvoj českých židovských tradic. Zajištění příjmů pro údržbu a opravy mimopražských hřbitovů a …
222 311 570

Nadace Centrum Pop Artu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se galerijní a výstavní činností. Nabízíme výchovně vzdělávací činnost, organizace vernisáží, diskuzních fór a konferencí. Dále se zaměřujeme na podporu mladých umělců, zprostředkování prodeje uměleckých děl a charitativní …
602 235 235

F-nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních …
774 498 370