Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace Auxilia

 – Naplánovat trasu
Poskytování grantových příspěvků zejména na propagaci neziskových organizací, jejich síťování, spolupráci s veřejnou správou a zahraničními …
224 239 876

Nadační fond DĚTEM

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou …
776 722 285

Plné vědomí

Účelem nadačního fondu je podporovat rozvoj plného vědomí všech bytostí. V praxi to znamená, že rozvíjíme a podporujeme techniky všímavosti (mindfulness) a jógy. Podporujeme v osobním rozvoji znevýhodněné skupiny. Snažíme se, aby byl v naší společnosti pojem plné vědomí brán jako známý a …

Nadace Vodafone Česká republika

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem schopností, dovedností, iniciativy a společenské zodpovědnosti mladých lidí. Nabízíme grantový program Technologie pro společnost, který využívá komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle a rozvoj a budování kapacity a know-how českých neziskových …
776 971 677

Dorkas - Dobrovolná organizace každé spolupráce

 – Naplánovat trasu
Pomoc lidem v obtížných životních …
222 745 200

Nadační fond Hanky Kynychové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na pomoc dětem v dětských domovech. Zajišťujeme zavádění moderních forem sportovních disciplín do dětských domovů. Podporujeme vzdělání dětí v oblasti sportu, tance či muzikálového herectví. Pořádáme společenské a kulturní …
607 185 011


Nadace českého výtvarného umění

 – Naplánovat trasu
Podporujeme výtvarné umění formou grantů a příspěvků. Žádosti o granty mohou podávat neziskové právnické osoby, veřejnoprávní instituce nebo rozpočtové a příspěvkové …

Nadační fond PLASTY a PRYŽE

 – Naplánovat trasu
Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů. Usilujeme také o rozvoj oblastí souvisejících s využitím druhotných surovin, péčí o životní prostředí či péčí o ochranu občanů České republiky. Organizujeme exkurze …

WEIL, GOTSHAL - nadační fond

 – Naplánovat trasu
Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako …
221 407 300

Nadační fond Naděje pro Tebe, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Nadační fond na podporu onkologicky nemocných pacientů a jejich …
608 573 911

Nadace Český hudební fond

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje české hudební …
257 320 008

Nadační fond REGI Base I.

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu na pomoc válečným …
775 795 980