Firmy


NADACE NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH

 – Naplánovat trasu
Nadace byla založena Josefem Hlávkou v roce 1904. Podporuje vzdělání, vědu, kulturu a umění českého národa. V současné době spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v …
224 947 691

EXIM helps nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního …

Nadační fond Bazaar Charity

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáháme příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a …

Nadace dětem Terezy Maxové, nadace

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Zabýváme se prevencí nežádoucího odebrání z rodinného prostředí. Podporujeme náhradní rodičovství a kompenzujeme nedostatky ústavní výchovy. Pomáháme dětem na regionální i celostátní …
257 474 529

Centre for Central European Architecture

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme propagaci a prezentaci současné české architektury a architektury středoevropského prostoru. Zaměřujeme se na pořádání …
222 222 521

Nadace Pražské děti, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek, jehož hlavní náplní je organizování rozmanitých programů, ať již kulturních či sportovních, pro děti předškolního a školního věku. Podporujeme a finančně se podílíme na charitativních výstavách, divadelních projektech či mateřské a základní …
222 312 991

Nadační fond DĚTEM

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou …
776 722 285


Spolek splň si své sny

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme s Fondem ohrožených dětí. Organizujeme Benefiční koncert v Obecním domě na podporu projektu Klokánek (Klokánek - rodinná alternativa ústavní …
731 173 362


Nadace Pražské komorní filharmonie

 – Naplánovat trasu
Podporování hudebního tělesa Pražské komorní …
224 232 488

Nadace Pangea

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů. Udělujeme cenu Za úsilí o nápravu věcí lidských klíčovým dílům, významným projektům, iniciativám a osobnostem. Pořádáme různá …
737 528 000