Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace pozemního vojska AČR

 – Naplánovat trasu
Snaha o zvyšování prestiže, popularity a trvalé udržování dobrého jména pozemních sil Armády České …
608 702 353

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace pro ochranu a uchování českého výtvarného kulturního dědictví. Podporujeme sociální a charitativní činnost. Nadace vedle badatelských, vydavatelských a propagačních aktivit souvisejících s dílem Karla Svolinského současně vyhledává i jiné zajímavé projekty z oblasti výtvarného …
267 914 875

Český národní fond kultury, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme národní fond pro podporu kultury. Zaměřujeme se na práci s národnostními menšinami žijícími na území České republiky, pořádáme kulturně vzdělávací programy a podílíme se na produkci českého filmu. Zabýváme se reklamou a propagací české kultury v …
(1)
244 912 158

Nadační fond dobrý soused

 – Naplánovat trasu
Provozování nadačního fondu, jehož cílem je prohlubovat vzájemné poznávání mezi etnickými a sociálními skupinami, národy a národnostmi menšinami. Propagujeme myšlenku nutnosti vzájemného poznávání a pochopení organizačním a finančním zajištěním festivalů, přehlídek uměleckých …
777 077 881

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
211 042 604


Nadační fond Má vlast

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje jednotlivce, skupiny či spolky, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách. Podporuje ty, díky jejichž úsilí a tvořivost zůstávají mnohé, neprávem opomíjené, tradice v naší zemi stále …
728 782 554

Nadace Centrum Pop Artu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se galerijní a výstavní činností. Nabízíme výchovně vzdělávací činnost, organizace vernisáží, diskuzních fór a konferencí. Dále se zaměřujeme na podporu mladých umělců, zprostředkování prodeje uměleckých děl a charitativní …
602 235 235

Nadační fond Česká hlava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje vědy a techniky a její popularizace. Poskytujeme pomoc mladým talentům a udílíme ocenění vědcům, technikům i …
267 311 033


Nadace Český literární fond

 – Naplánovat trasu
Podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního …
222 560 081

Nadace T-Soft Eternity

 – Naplánovat trasu
Vytváření vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na meziodborovém přístupu, synergii a netradiční …
261 710 561

F-nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních …
774 498 370

FILMOVÁ NADACE

 – Naplánovat trasu
Podpora české audiovizuální tvorby a tvůrčích osobností v oblasti literární …
602 702 319