Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nová naděje Nymburk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové …
312 312 320

Nadační fond pro Březnici

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou místního rozvoje v oblasti sociální, kulturní, tělovýchovné a ochranou přírody v …
318 695 318

Povídej

 – Naplánovat trasu
Provozování linky důvěry pro mládež i dospělé v akutní životní …
327 511 111

Arnošt - nadační fond na podporu finančního vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu pro usnadnění zavedení ekonomické gramotnosti základních a středních škol v …
777 075 613

Nadace Milana Nového CAPS 66

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou sportovců a dalších osob včetně dětí, kteří se nejen ze zdravotních důvodů ocitli v těžkých životních …


Cesta integrace, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a nabídka pomoci lidem, kteří se dostali do krizové či nepříznivé sociální situace. Zaměřujeme se na poradenství sociální a právní pro oběti trestných činů a domácího …
774 780 107

Nadační fond Sirona

 – Naplánovat trasu
Podpora a zviditelnění výzkumu nádorových onemocnění či onkologických …

Nadační fond Pomozte darem

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporující tuzemské i zahraniční humanitární projekty a dále organizace provozující obecně prospěšnou …
602 951 281

Kostel Sýčina, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro záchranu kulturní památky kostela sv. Václava. Svou činností chce sdružení nacházet možnosti kulturního využití kostela sv.Václava (např. pořádáním koncertů, výstav, …
773 273 196

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní a expertní bytové poradenství pro …
602 305 225

Svatojánská společnost

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je ochrana a zvelebování památek. Naším hlavním posláním bylo pomáhat opravovat a chránit svatojánské památky. Společnost se dále významně podílí na pořádání kulturních a společenských akcí v této obci. Od samého počátku úzce spolupracuje s obecním …

Nadace Jakuba Voráčka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační …
777 165 975

Český antarktický nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí, to je Antarktidy a …
549 496 734