Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond pro biomechaniku člověka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost v oblasti biomechaniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zaměřujeme se i na podporu odborných stáží studentů, doktorandů, pedagogů a odborníků na tuzemských i zahraničních pracovištích, publikační činnosti vědeckých pracovníků a …


Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

 – Naplánovat trasu
Podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v …

EUVIET

 – Naplánovat trasu
Provozování občanského sdružení, které se zabývá pomocí cizincům při integraci do EU a podpoře …
602 826 625

Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios

 – Naplánovat trasu
Podpora dovzdělávacích aktivit pro studenty se zaměřením na mezináboženský dialog a sociálně etické …
221 988 420

Nadace Umění pro zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti. Podporujeme výchovné, kulturní, vzdělávací a další programy. Nabízíme pomoc dětem, lidem se zdravotním postižením, nemocným a starým …
733 389 009

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských …
245 465 757

Nadace Depositum Bonum

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace s cílem zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory. Zlepšit kvalitu výuky těchto oborů. Posílit prestiž profese učitele a povědomí o klíčovém významu školství pro prosperitu …
(1)
956 785 402

Nadační fond PLASTY a PRYŽE

 – Naplánovat trasu
Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů. Usilujeme také o rozvoj oblastí souvisejících s využitím druhotných surovin, péčí o životní prostředí či péčí o ochranu občanů České republiky. Organizujeme exkurze …

Nadace 17. listopadu

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání nadaných studentů ze sociálně slabších vrstev na Fakultě stavební ČVUT v …
224 354 542

Nadační fond Má vlast

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje jednotlivce, skupiny či spolky, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách. Podporuje ty, díky jejichž úsilí a tvořivost zůstávají mnohé, neprávem opomíjené, tradice v naší zemi stále …
728 782 554

Otevřená společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme právo na informace, reformy policejních služeb, kulturní politiky, sociálních exkluzí, rovnosti pro ženy a muže. Zabýváme se sociální ekonomikou. Zaměřujeme se na watchdogovou, vzdělávací, analytickou a auditorskou činnost. Nabízíme genderové …
222 561 913

Nadace ADICTA

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je shromažďování finančních prostředků k podpoře a realizaci osvětové, vzdělávací, publikační, klinické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby s problémy vyvolanými užíváním návykových látek a závislostí na těchto …

Nadace Pražské děti, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek, jehož hlavní náplní je organizování rozmanitých programů, ať již kulturních či sportovních, pro děti předškolního a školního věku. Podporujeme a finančně se podílíme na charitativních výstavách, divadelních projektech či mateřské a základní …
222 312 991