Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mezinárodní univerzita celoživotního vzdělávání, z.s.

 – Naplánovat trasu
MUCV poskytuje vysokoškolské a postgraduální vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na české i zahraniční absolventy z praxe a absolventy inženýrských oborů, kteří mají zájem o druhé vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech ( PhDr. doktor filosofie ). Nabízíme studium Bc., Mgr., PhDr., PhD., …
603 841 001

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace pro ochranu a uchování českého výtvarného kulturního dědictví. Podporujeme sociální a charitativní činnost. Nadace vedle badatelských, vydavatelských a propagačních aktivit souvisejících s dílem Karla Svolinského současně vyhledává i jiné zajímavé projekty z oblasti výtvarného …
267 914 875


EUVIET

 – Naplánovat trasu
Provozování občanského sdružení, které se zabývá pomocí cizincům při integraci do EU a podpoře …
602 826 625

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Nadace Depositum Bonum

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace s cílem zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory. Zlepšit kvalitu výuky těchto oborů. Posílit prestiž profese učitele a povědomí o klíčovém významu školství pro prosperitu …
(1)
956 785 402

Nadační fond Hanky Kynychové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na pomoc dětem v dětských domovech. Zajišťujeme zavádění moderních forem sportovních disciplín do dětských domovů. Podporujeme vzdělání dětí v oblasti sportu, tance či muzikálového herectví. Pořádáme společenské a kulturní …
607 185 011

Nadační fond Má vlast

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje jednotlivce, skupiny či spolky, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách. Podporuje ty, díky jejichž úsilí a tvořivost zůstávají mnohé, neprávem opomíjené, tradice v naší zemi stále …
728 782 554

Nadace ADICTA

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je shromažďování finančních prostředků k podpoře a realizaci osvětové, vzdělávací, publikační, klinické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby s problémy vyvolanými užíváním návykových látek a závislostí na těchto …

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských …
245 465 757

Nadace Open Society Fund Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru, posilování občanské společnosti a různých projektů - Dejme (že)nám šanci, Inkluzívní vzdělávání i fondů - Nadační fond Hyundai a Fond Otakara …
222 540 979

Nadační fond Česká hlava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje vědy a techniky a její popularizace. Poskytujeme pomoc mladým talentům a udílíme ocenění vědcům, technikům i …
267 311 033