Firmy

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Disponujeme kapacitou pro 40 …
271 741 360

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotní, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita 20 lůžek pro přenocování můžu. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou …
775 889 601

Arcidiecézní charita Praha

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci pro oběti domácího násilí a obchodování s …
251 552 790

Nadační fond Hanky Kynychové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na pomoc dětem v dětských domovech. Zajišťujeme zavádění moderních forem sportovních disciplín do dětských domovů. Podporujeme vzdělání dětí v oblasti sportu, tance či muzikálového herectví. Pořádáme společenské a kulturní …
607 185 011

Dům tří přání - Dům Přemysla Pittra pro děti

 – Naplánovat trasu
Provoz azylových domů pro děti. Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte. Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u …
235 302 698

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Kapacita je 50 lůžek. Deset lůžek v přízemí domu je upraveno na …
222 783 957

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

 – Naplánovat trasu
Připravovujeme a podporujeme projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Pomáháme těm, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní …
224 372 196

Farní charita Stodůlky, Charitní šatník

 – Naplánovat trasu
Příjem čistého oblečení či obuvi a jeho distribuce sociálně slabším spoluobčanům. Spolupráce s dalšími humanitárními organizacemi při pomoci obětem hladu, válek a přírodních katastrof ve …
608 539 796

Středisko Naděje U Bulhara - nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového denního centra. Nabídka služeb praktického lékaře a psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v …
775 868 860

Nadační fond Ivana Hlinky

 – Naplánovat trasu
Nadace se zabývá podporou bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní …
211 158 002

K srdci klíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro může s kapacitou 26 lůžek. Zaměřujeme se na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. Poskytujeme sociální …
224 321 873

Centrum komunitní práce P 10, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi. Zajišťování sociálních …
267 310 683

Arcidiecézní charita Praha

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství a pomoci pro uprchlíky a …
224 813 418