Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Letohrádek Vendula

Nabídka sociálních služeb, denních a týdenních stacionářů a krizového ubytování. Provoz řemeslné dílny s možností nákupu výrobků na náhradní …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 695

Azylový dům sv. Jakuba

 – Naplánovat trasu
Nabízíme jednorázové nebo souvislé ubytování, stravu, hygienu a ošacení pro muže bez přístřeší a v sociální nouzi. Poskytujeme sociální poradenství. Provozujeme počítačové a vzdělávací …
313 030 420

Nadace Milana Nového CAPS 66

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou sportovců a dalších osob včetně dětí, kteří se nejen ze zdravotních důvodů ocitli v těžkých životních …

Azylový dům svaté Ludmily

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc formou azylového bydlení určeného pro podporu sociálně slabých rodin. Maximální kapacita je 27 osob. V domě se nachází prádelna, kočárkárna a společenská místnost. Organizujeme výtvarné dílny pro děti i dospělé, divadla, výlety pro děti, přednášky a …
728 365 008

Občanské sdružení Tyrkys

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informační, poradenské a kontaktní služby týkající se prevence …
724 066 489

R - Mosty, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18-ti let bez rozdílu etnické příslušnosti. Azylový dům je součástí projektu Azylové tréninkové centrum. Poskytujeme odborné sociální …
(1)
326 723 005

Nová naděje Nymburk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové …
312 312 320

Dotyk

 – Naplánovat trasu
Prevence nežádoucích společenských jevů mezi dětmi a mládeží. Nabídka pomoci lidem ohroženým, v nouzi a na okraji …
776 245 675

Arcidiecézní charita Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového …
315 721 303

Pečovatelská služba okresu Benešov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy bez přístřeší či v tíživé životní situaci. Nabízíme pomoc při osobní hygieně a poskytnutí stravy. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme ošacení a finanční i právní …
734 150 303

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní a expertní bytové poradenství pro …
602 305 225

Rescue Service MB o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné a technické jednotky pro mimořádné události. Poskytování materiální a fyzické pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo …
728 583 828

Zařízení sociální intervence Kladno

Poskytujeme sociální služby, pomoc, podporu a spolupráci lidem s návyky na alkohol, drogy a návykové chování. Nabízíme chráněné bydlení pro 5 osob. Provozujeme intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a azylový dům pro osoby bez přístřeší. Pořádáme preventivní programy pro …