Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko výchovné péče HELP

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatné poradenství pro rodiče a děti které mají problémy s chováním, sami se sebou, nebo řeší neporozumění s vrstevníky nebo s rodiči. Nabízíme pomoc při řešení problémů s jakoukoli návykovou …
572 564 520

Lenka Puková

 – Naplánovat trasu
Nabídka lektorské činnosti v oblasti Play …
604 997 255

Nadace Synot

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory pro děti k rozvoji vzdělání, kultury a …
572 410 123


Jana Dostálková Baciak

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb pro rodinu a přirozeného vzdělávání a výchovy dětí od 3 do 8 let v přírodě. Pořádání akcí a …
731 567 957

Zuzana Liliana Machurová

 – Naplánovat trasu
Výukové programy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Programy děti navedou k pochopení závislosti lidí na životním prostředí a objasní nutnost o něj pečovat. Děti pochopí cykličnost a proměnlivost přírody a uvědomí si, jakým způsobem ovlivňuje život lidí v jednotlivých …
777 906 198

Nadační fond SZŠ v Opavě

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu, poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí, sociálně slabých i talentovaných žáků. Poskytujeme pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům …
553 712 313

Maják, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podpora a šíření křesťanských myšlenek a zásad mezi …
548 221 566

Irena Matrosová

 – Naplánovat trasu
Nabídka lektorské a vzdělávací činnosti pro děti z dětských …
604 917 670

Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme středisko výchovné …
778 546 210

Středisko výchovné péče Labyrint

 – Naplánovat trasu
Provozujeme středisko výchovné péče. Pomáháme dětem a mládeži s poruchami chování zvládnout problémy ve škole i v …
778 705 133

SEM Slunečnice

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zaměřené na ekologickou výchovu. Předáváme dětem kulturní bohatství a vztah k …

Mgr. Jana Pokoráková

 – Naplánovat trasu
Poskytuji komplexní péči dětem s logopedickými obtížemi, nejčastěji v oblasti výslovnosti a opožděného vývoje řeči, pracuji také s dětmi s vývojovou dysfázií, koktavostí, …
608 069 491