Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
737 589 644


Charitní domov pro matky s dětmi v tísni - Charita Zlín

 – Naplánovat trasu
Ženám s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci nabízíme možnost nouzového i dlouhodobého azylového ubytování. Poskytujeme poradenství rodičům o výchově dětí, při péči o zdravotně postižené děti nebo při uplatňování práv formou kurzů. Organizujeme pravidelné schůzky nebo kulturní …
577 241 352

Centrum Archa

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení, které poskytuje mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Nabízíme zázemí pro smysluplné využití volného času, poskytujeme informace, pomoc a podporu. Snažíme se nabízet a předávat pozitivní …
775 986 795

NA CESTĚ, z. s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je pomáhat dětem, mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální. Provádíme preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky …
571 412 164

Aktivní rozvoj o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory a pomoci především rodinám s dětmi, mládeži, dlouhodobě nezaměstnaným, zdravotně postiženým a …
734 658 697

NA CESTĚ, z. s.

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života. Nabízíme individuální i skupinové terapie, sociální práce, neformální setkávání či podporu rodinným …
571 412 164

Oblastní spolek ČČK Vsetín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Posláním organizace je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění a …
737 511 416


Junák - český skaut, středisko Slušovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Pořádáme kožedělné …

Římskokatolická farnost Zděchov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
571 449 026

Charita Valašské Klobouky - Denní stacionář

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme denní ambulantní služby uživatelům se zdravotním postižením, kteří nemohou žít zcela samostatně. Umožňujeme uživatelům zůstávat v přirozeném prostředí. Nabízíme denní kapacitu pro 10 uživatelů a pro klubovou činnost 20 …
605 063 239


Charita Vsetín

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Nabízíme ošetřovatelskou i pečovatelskou službu. Poskytujeme individuální přístup, podporování samostatnosti, důvěru, diskrétnost, nestrannost, rovný přístup, profesionalitu a …
571 411 709