Firmy

Aktivní rozvoj o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory a pomoci především rodinám s dětmi, mládeži, dlouhodobě nezaměstnaným, zdravotně postiženým a …
734 658 697

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
736 620 803

Charita Zlín

 – Naplánovat trasu
Nabídka společenských vzdělávacích programů pro seniory. Organizujeme pravidelné koncerty, přednášky, divadelní představení, zájezdy nebo setkávání se při svátcích a významných …
731 646 933


Oblastní spolek ČČK Vsetín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Posláním organizace je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění a …
737 511 416

Centrum Archa

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení, které poskytuje mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Nabízíme zázemí pro smysluplné využití volného času, poskytujeme informace, pomoc a podporu. Snažíme se nabízet a předávat pozitivní …
775 986 795

Občanské sdružení Na Cestě

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je pomáhat dětem, mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální. Provádíme preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky …
571 412 164

Občanské sdružení Na Cestě

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života. Nabízíme individuální i skupinové terapie, sociální práce, neformální setkávání či podporu rodinným …
571 412 164

Nadační fond ProPohyb

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci s nabídkou bezplatných konzultací pro pacienty i lékaře. Poskytování finančních příspěvků jednotlivcům a rodinám s oprávněným nárokem na zdravotní pomůcky. Zajistíme pomoc s výběrem zdravotních …
576 519 381

Lipolife.cz

Pomáháme nemocným, lidem s postižením a seniorům. Do naší náplně spadá poradenství, chráněná dílna, prodej vitaminů a potravinových doplňků. Ty Vám pomohou prožít aktivní život, nebo jej alespoň …

Odlehčovací služby

 – Naplánovat trasu
Poskytování ubytování a péče s mentálním …
573 509 530

Centrum pro lidi se zdravotním postižením

 – Naplánovat trasu
Provozování centra pro zdravotně postižené lidi starší 18 let. Možnost vzájemného setkávání a obohacení volného času. Hlavní činnost probíhá v keramické, košíkářské, rukodělné a tkalcovské dílně a cvičné kuchyňce. Dále máme k dispozici relaxační místnost a víceúčelový …
731 158 504

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti rozvoje cestovního ruchu, životního prostředí a tvorby rozvojových …

Čas pro mě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc a poradenství ženám v období …
603 712 090