Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Matice Svatohostýnská

 – Naplánovat trasu
Pečujeme o církevní památku a její rozvoj. Jedná se o významné mariánské poutní místo ve Zlínském kraji. Nabízíme …
573 381 693

Nadační fond Student

 – Naplánovat trasu
Nezisková organizace byla založena s cílem získávat finanční prostředky od podniků, soukromých podnikatelů i jednotlivců, a také od rodičů, aby zpětně mohla škole pomoci financovat celou řadu …
571 755 512

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

 – Naplánovat trasu
Zajištění nouzového ubytování pro lidi v obtížné životní situaci. Sběr použitého šatstva nebo domácích potřeb a jeho výdej potřebným. Spolupráce se sociálními odbory městských úřadů, Městskou nemocnicí Slavičín, domovy důchodců v Loučce i …
571 112 200

Endochirurgie - 31, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na podporu rozvoje moderní chirurgické techniky a technologií používaných na chirurgickém oddělení. Zabýváme se péčí o zdraví, vzděláváním, duševní a tělěsnou kulturou. Realizujeme nákupy moderních lékařských přístrojů a technologií i odborné …
577 214 533

Nadace Jana Pivečky

 – Naplánovat trasu
Motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich aktivit. Ochrana životního prostředí. Budování zdravé občanské …
739 095 315

Samaritán

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro muže bez …
577 925 083

NADACE BRATŘÍ LUŽŮ, nadace

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je pomáhat v oblastech školství, vědy, kultury a sportu. Chceme přispívat k rozvoji filantropie v regionu a stát se spolehlivým partnerem dobročinných a obecně prospěšných …
777 632 222

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální, občanské, rodinné a expertní bytové poradenství pro …
720 181 192

CREDO CZ, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Posláním nadačního fondu je podporovat misijní a charitativní aktivity, jako jsou díla křesťanských organizací a církví nebo pomoc lidem v nouzi v ČR i v zahraničí, zejména na Ukrajině. Realizujeme projekty zdravotně sociálního charakteru a projekty na podporu …
607 213 617


Nadační fond při MŠ Kraiczova ul. 362, Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj humanitárních, duchovních a materiálních hodnot ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské školy. Podílí me se na zajištění kulturních akcí …

Nadační fond Základní školy T.G. Masaryka Horní Bečva

 – Naplánovat trasu
Cílem nadace je rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, tělovýchovy a sportu žáků ZŠ, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic …

GRADDO, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Nadační fond pomáhá opuštěným, hendikepovaným a mentálně postiženým dětem, spoluobčanům postiženým přírodními katastrofami, nehodami, nemocemi, lidem z utečeneckých táborů a azylových středisek, seniorům v domovech s opatrovatelskou péčí, lidem v nouzi a také ohroženým šelmám a ohroženým …
577 210 994

Nadační fond Jana Antonína Bati

 – Naplánovat trasu
Zveřejňujeme dokumentace a informace o životě a díle Jana Antonína Bati, prostřednictvím publikací, přednášek, seminářů a internetové …
732 842 329