Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Nadace sv. Františka z Assisi

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace poskytující zdravotnický materiál do Indie. Vydává občasník …

Nadace Křižovatka

 – Naplánovat trasu
Nadace jako jediná v ČR již od roku 1995 pomáhá dětem ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí …
543 332 025

Nadace EKO 2000

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci ke zlepšování životního prostředí. Zaměření na obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových …
776 298 639

Nadační fond Koinonia

 – Naplánovat trasu
Podílíme se na oživování a probouzení křesťanství v českých zemích. Klademe důraz na jednoduchost biblického poselství, stejného pro každého jednotlivce. Provozujeme bohoslužby a biblické …
543 249 538

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Zabýváme se komplexní péčí o onkologicky nemocné děti. Účastníme se projektu Krtek v síti. Podporujeme vzdělávání lékařů i nelékařského personálu. Pořádáme letní a zimní tábory, rodinné víkendy, setkání se známými osobnostmi, výlety do ZOO, za sportem nebo za …

Nadační fond Charity Point

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního …
543 210 284

Fond international drug enforcement center - Česká republika, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní protidrogovou organizaci. Nabízíme pomoc drogově závislým a jejím rodinám. Organizujeme přednášky pro rodiče a mládež či soutěže s protidrogovou tématikou mezi studující mládeží. Zaměřujeme se také na vypracování preventivních materiálů a provádění sociologických …
608 947 337

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy či studijní pobyty v České republice i v zahraničí. Poskytujeme podporu vědeckovýzkumné nebo tvůrčí …

Nadační fond psí duše

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zlepšování životní úrovně psů v útulcích a zajišťování nutné veterinární péče psům umístěným v útulcích nebo psům převzatým fyzickými osobami po dobu jednoho roku. Realizujeme převoz psů k novým …
732 517 175

Nadační fond DĚTI NA DLANI

 – Naplánovat trasu
Nadační fond pomáhá ke zlepšení péče o předčasně narozené …
511 188 824

Nadační fond Lidé sobě

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na získávání finančních prostředků pro zdravotnická zařízení v celé České republice, a to především v oborech oftalmologie, ortopedie a …

Nadace Fons Salutis

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů pro zlepšení zdraví …
(2)
723 266 679

Nadační fond Zdraví a vzdělání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných …
731 400 005