Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond pro děti

 – Naplánovat trasu
Modernizace výukových prostor, podpora a rozvoj zájmové …
499 859 956

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
495 521 048

Sociální šatník

 – Naplánovat trasu
Zajištění hmotné výpomoci v obtížné životní situaci ve formě možnosti získání oblečení, obuvi a potřeb pro děti či do …
774 728 645

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
492 112 107

Nadační fond Jičín - město pohádky

 – Naplánovat trasu
Pořádáme festival Jičín město pohádky. Organizujeme a podporujeme tvůrčí dílny, hry a soutěže, výlety, výstavy a další společenské akce. Zajišťujeme doprovodné …
603 354 819

Nadační fond Střední průmyslové školy Trutnov, Školní 101

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání, kultury, sportu a zájmové činnosti žáků školy. Zaměřujeme se na autobusové zájezdy na odborné výstavy či divadelní představení, celoškolní a třídní exkurze u významných zaměstnavatelů regionu, odborné soutěže znalostí a dovedností, jazykové zájezdy a další …
499 813 071

Dům ŽOFIE

 – Naplánovat trasu
Nabízíme službu azylového domu s kapacitou 10 lůžek. Poskytuje pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je přístupný od 18 let a občané musí mít trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem. Dále nabízíme možnost využití …
734 684 104


Nadace NAGOP Národní agentura pro ochranu práv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme agenturu pro ochranu …

Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Shromažďování peněz na výstavbu nových varhan v prostorách …
495 211 375

Nadace Východočeská onkologie

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod v oblasti onkologie i radioterapie. Zlepšení kvality života onkologicky nemocných. Informační publikace pro pacienty o riziku nádorových onemocnění, možnostech prevence, příznacích, léčbě a jejích …
495 832 460

Nadační fond Gymnázia Trutnov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme finanční zdroje pro aktivity školy, které nelze financovat z jejího rozpočtu a spravujeme nemovitý majetek ve vlastnictví fondu. Obhospodařujeme nemovitý majetek nadačního fondu. Vytváříme projekty pro podporu vzdělávacích a kulturních aktivit …
499 840 093

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie, nadace

 – Naplánovat trasu
Cílem nadace je přednostně podporovat vzdělávání zdravotních sester, dietních terapeutů a tím dosáhnout jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. Specializujeme se na edukaci různých zdravotnických odborností na výživu nemocných trpících zhoubnými …
495 763 120

Nadační fond pro neurovědy

 – Naplánovat trasu
Vyhledáváme sponzory, kteří legálním způsobem mohou a umí podporovat nejrůznější formy vzdělávání lékařů zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem poruch nervového systému. Pro lékaře, kteří se na nás obrátí, pomáháme metodicky, finančně a …