Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pionýrská skupina F. L. Věka

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
605 068 869

Občanské sdružení Salinger

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální práce a volnočasových aktivit pro děti, mládež i mladé dospělé. Poskytujeme pomoc a podporu biologickým i náhradním rodinám a hájíme jejich práva a …
608 680 874

Z babiččina kapsáře o.p.s., o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se neziskovou službou v oblasti zachování kulturního dědictví a zkvalitnění života na venkově. Činnost společnosti je tématicky členěna do několika programů. Každý program má vlastní cíle, organizačně se mohou prolínat. Pravidlem však je, že jeden pomáhá v realizaci …
(2)
604 115 724

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
494 534 896

OD5K10, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových …

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí. Šíří znalost Ženevských …
603 149 750

Krajské středisko ČSŽ

 – Naplánovat trasu
Jsme nezávislý, dobrovolný spolek sdružující ženy, který působí na celém území České republiky, naše organizační struktura je proto budována na základě územního …
499 816 841

Oblastní spolek ČČK Náchod

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
491 423 200

Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách

 – Naplánovat trasu
Zlepšení podmínek pro tělesně, mentálně a sociálně handicapované …
602 583 170

Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Shromažďování peněz na výstavbu nových varhan v prostorách …
495 211 375

Rotaract club Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace zapojené do sítě Rotary International. Nabídka vzdělávacích aktivit a humanitárních …
606 183 534


Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka profesionálních sociálních služeb pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení. Poskytování náhradního plnění. Zajišťujeme půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením. Pořádáme kurzy obsluhy osobního …
495 538 867