Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond nadaných

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond zaměřený na podporu nadaných žáků, učňů a studentů, jejichž finanční situace jim neumožňuje další studium. Nabízíme podporu jednorázovou, ale i …
465 616 111

Nadační fond Jana Pernera, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační …
466 036 192

Nadační fond Základní školy U Dvora, Letohrad, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Cílem Nadačního fondu je rozvoj duchovních hodnot a vzdělanosti žáků Základní školy U …

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme linku důvěry. Nabízíme telefonickou pomoc v krizové nebo jinak obtížné situaci a odborné sociální poradenství. Zaručujeme …
465 524 252

SKP-CENTRUM, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální i sociálně zdravotní služby a pomoc lidem ohrožených vinou zdravotních nebo sociálních okolností. Zaměřujeme se na celou společnost. Vy sami nám můžete pomoct podporou konkrétní věkové skupiny či jednotlivci a to i formou daru. Pořádáme také volnočasové …
464 629 618

Nadace Josefa Plívy

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturu a vzdělanost mládeže. Snažíme se o prohlubování mezinárodních styků zejména u mladé generace. Našim cílem je spolupráce při záchraně historických objektů, zlepšování životního prostředí a charitatiní činnosti. Zaměřujeme se na podporu spolkové …
461 530 237

Most naděje

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi v nouzi. Zajištění bezpečného zázemí, posilování sebedůvěry v různých životních situacích a opětovné začlenění uživatelek do společnosti. Dále minimalizování závislosti uživatelek na sociální …
732 680 459

Náš domov Koclířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi v nouzi. Zajištění bezpečného zázemí, posilování sebedůvěry v různých životních situacích a opětovné začlenění uživatelek do společnosti. Dále minimalizování závislosti uživatelek na sociální …
732 680 459

Nadace Lenky a Romana Šmidberských

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury, vzdělání a sociální …
464 601 876

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
461 312 412

Nadace Mezinárodní potřeby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování dálkové adopce v chudých zemích a humanitárních projektů pomoci. Přednášková činnost na školách v rámci projektu Zdravá …
483 394 202

Nadační fond Josefa Luxe

 – Naplánovat trasu
Podpora mezilidských vztahů ve společnosti a šíření etických hodnot. Poskytování duchovní a psychologické …
222 518 569

Genius loci Sudslava o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek, servisních služeb, pomoci a poradenství. Pořádání společenských …
723 917 675

Nadace pro rozvoj města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na financování projektů zajišťujících rozvoj města …