Firmy

Na káře

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující vozíčkáře, jejich rodiny a …
465 421 910


Samostatná dětská organizace Vlčata

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmových klubů a akcí pro děti. Prohlubujeme vlastnosti dětí, jako je čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvíjíme zájmy …
723 843 488


MAS ORLICKO

 – Naplánovat trasu
Administrace strategického plánu …
465 611 150

Pionýrská skupina Přátelství Pardubice

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
728 077 121

Most do života

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a péče lidem s mentálním …
464 629 016

Genius loci Sudslava o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek, servisních služeb, pomoci a poradenství. Pořádání společenských …
723 917 675

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
774 166 802

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Svitavy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu …
607 572 862


Pionýrská skupina Kamarádi

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
603 544 971

Bzuk, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pořádající letní dětské tábory a příležitostné akce pro děti a mládež. Zaměřujeme se na zotavovací akce, jednodenní a víkendové akce a výlety, kulturní, sportovní, recesní, turistické i jiné …
776 841 182

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Děti u nás mohou získat znalosti zálesáka, naučit se pracovat s počítačem, věnovat se sportovním nebo výtvarným aktivitám, případně se mohou pouze sejít povídat si a zahrát …
465 626 140