Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
774 166 802

Genius loci Sudslava o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek, servisních služeb, pomoci a poradenství. Pořádání společenských …
723 917 675

MAS ORLICKO

 – Naplánovat trasu
Administrace strategického plánu …
465 611 150

Pionýrská skupina Přátelství Pardubice

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
728 077 121

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Svitavy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu …
607 572 862Samostatná dětská organizace Vlčata

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmových klubů a akcí pro děti. Prohlubujeme vlastnosti dětí, jako je čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvíjíme zájmy …
723 843 488

Most do života

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a péče lidem s mentálním …
464 629 016

Na káře

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující vozíčkáře, jejich rodiny a …
465 421 910


CANTES o.s. skupina Polička

 – Naplánovat trasu
Nabízíme terapie za pomoci psa, usnadňujeme žít postiženým a zlepšujeme psychiku. Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, verbální i neverbální komunikaci, posilování psychiky, utlumování hyperaktivity a agrese, uvolňování spastických …
775 384 897

Krizové centrum Chrudim

Provoz krizového centra pro pomoc obětem domácího násilí nebo lidem, kteří se ocitli v akutní krizové situaci ohrožující život či jeho kvalitu. Nabízíme psychoterapii. Zaměřujeme se na relaxační metody, práci s dětmi a další. Pořádáme přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné …