Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Spolek Medvědí šlápoty - Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá zotavovací akce, tábory a pravidelné schůzky pro děti a …
775 263 697

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143

Leo Club Tábor

 – Naplánovat trasu
Dobročinná nezisková organizace mladých lidí pořádá dobročinné …
720 248 879

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. Snažíme se prostřednictvím svých šesti zařízení přistupovat kontinuálně k problematice. Budujeme spokojený život. Poskytujeme například služby v oblasti prevence sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů a rizikového …
722 928 192

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj dobrovolnictví. Pomáháme zájemcům o dobrovolnictví, dobrovolníkům i organizacím s cílem zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele do řešení problémů komunity. Spolupracujeme na programech na podporu dětí, mládeže, zdravotně postižených dětí i …
774 719 767

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme první pomoc, rekondiční pobyty a pátrací službu. Jako dobrovolnická organizace pořádáme pro akce pro staré, nemocné a tělesně postižené …
384 361 135

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí

 – Naplánovat trasu
Provozování sboru dobrovolných …
384 781 530

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc všem rodinám s dětmi ve věku od 4 do 9 let. Organizování volnočasových aktivit pro děti. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby dětí. Podporujeme týmový …
720 375 646

Podněty.cz

 – Naplánovat trasu
Snaha o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní …
721 963 527

Kontaktní centrum PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
383 322 357

Sbor dobrovolných hasičů Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zásahovou jednotku města a provádíme hasičskou asistenci. Máme k dispozici hasičskou chatu na Lipně s 23 …
607 890 644

Svaz občanských sdružení České republiky

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné, nevládní, neziskové občanské sdružení pro ochranu zájmů …
602 432 445

Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991

Inkano Písek o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje neziskového sektoru a občanské společnosti v …
382 210 319