Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Na Dvoře

 – Naplánovat trasu
Podpora dobrovolnických, mládežnických a ekologických organizací regionu, společenského vyžití a …
777 668 571

Chalupění

 – Naplánovat trasu
Naše sdružení sdružuje členy a dobrovolníky, kteří se zajímají o kulturní památky, historii, tradici a vzhled krajiny pod Jestřebím horami i okolí a chtějí se podílet na záchraně a oživení těchto hodnot. Zaměstnáváme osoby se změněnou pracovní schopností na vytvořených chráněných …
776 780 414

Z babiččina kapsáře o.p.s., o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se neziskovou službou v oblasti zachování kulturního dědictví a zkvalitnění života na venkově. Činnost společnosti je tématicky členěna do několika programů. Každý program má vlastní cíle, organizačně se mohou prolínat. Pravidlem však je, že jeden pomáhá v realizaci …
(2)
604 115 724

INEX - SDA Kostelecké Horky

 – Naplánovat trasu
Činnosti občanského sdružení zabývajícího se propagací dobrovolné práce v ČR a jejím zprostředkováním v zahraničí. Naším cílem je propagovat roli venkova a podporovat trvale udržitelný místní rozvoj a dobrovolné zapojení občanů do života …
604 676 146

Kruh dobrovolníků

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického centra, které sdružuje lidi, jež bez nároku na odměnu pomáhají spoluobčanům v jejich tíživé životní …
774 836 276

Kamelot, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme neziskovou organizaci poskytující sociální služby a osobní asistenci. Nabízíme pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, při zajištění chodu domácnosti, se zvládáním běžných úkonů, při zájmových činnostech, při uplatňování práv, …
605 719 749

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informačních, poradenských a publikačních služeb ke zlepšení činnosti neziskových organizací. Zajišťujeme organizaci dobrovolníků pro fakultní nemocnici a domov důchodců v Hradci Králové. Pořádáme kurzy, semináře pro sociální pracovníky, pracovníky neziskových organizací a pro …
736 472 676

"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
774 496 261

Rescueinfo

 – Naplánovat trasu
Zajišťování radiového spojení při mimořádných událostech a osvětová činnost v oblasti ochrany obyvatel. Nabídka monitorování problémových míst v průběhu mimořádné události, pomoc při evakuaci obyvatel a pátrání po pohřešovaných …
603 981 272

CANTES o.s. skupina Polička

 – Naplánovat trasu
Nabízíme terapie za pomoci psa, usnadňujeme žít postiženým a zlepšujeme psychiku. Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, verbální i neverbální komunikaci, posilování psychiky, utlumování hyperaktivity a agrese, uvolňování spastických …
775 384 897

Oblastní charita Pardubice - Dobrovolnické centrum

Provoz dobrovolnického centra. Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi. Poskytování zdravotní péče, hospicové péče, pečovatelské služby a osobní …


Moravská pobočka ACET

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření HIV. Jsme křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování …
733 121 953

Cesta pro rodinu, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na posílení hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dětí a dospělých. Pomáháme hledat řešení v těžkých životních situacích. Poskytujeme dvě pobytové sociální služby, azylový dům a krizovou …
465 614 555