Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Soužití - Jaroměř

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a provozování nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Podpora a pomoc občanům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Snažíme se o pozitivní ovlivňování způsobu trávení volného času našich …
731 862 542

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jiřího Wolkera

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
774 956 622

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
604 109 594

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání. Dále zajišťujeme péči o nemocné či sociálně …
495 514 696

INEX - SDA Kostelecké Horky

 – Naplánovat trasu
Činnosti občanského sdružení zabývajícího se propagací dobrovolné práce v ČR a jejím zprostředkováním v zahraničí. Naším cílem je propagovat roli venkova a podporovat trvale udržitelný místní rozvoj a dobrovolné zapojení občanů do života …
604 676 146

Klub Maják Hořice o. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zdravotně postižené děti, mládež, dospělé a jejich přátele. Nabízíme rehabilitační plavání, tvořivé dílny a Muzikoterapie. Zaměřujeme se na práci se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a dospělými. Pořádáme kulturní a společenské akce, výlety, turnaje, besídky i víkendové …
775 370 614

Kruh dobrovolníků

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického centra, které sdružuje lidi, jež bez nároku na odměnu pomáhají spoluobčanům v jejich tíživé životní …
774 836 276

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Hradecký spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu, poskytování sociálních služby a odborného poradenství občanům se sluchovým postižením. Pořádáme kulturní a společenské akce, rekondiční pobyty či …
495 453 460

Stacionář Cesta Náchod z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálních a pečovatelských …
494 948 808

Občanské sdružení Salinger

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální práce a volnočasových aktivit pro děti, mládež i mladé dospělé. Poskytujeme pomoc a podporu biologickým i náhradním rodinám a hájíme jejich práva a …
608 680 874

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Trutnov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …

Pionýrská skupina F. L. Věka

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
605 068 869


Rotaract club Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace zapojené do sítě Rotary International. Nabídka vzdělávacích aktivit a humanitárních …
606 183 534