Firmy

Česká federace florbalu vozíčkářů o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Naší cílem je vytvářet podmínky a zajišťovat všestrannou péči o rozvoj florbalu vozíčkářů. Aktivně se podílíme na mezinárodním rozvoji florbalu vozíčkářů. Pořádáme různé kulturní, sportovní a společenské akce. Účastníme se florbalových zápasů a …
773 282 082

Občanské sdružení Moje budoucnost

 – Naplánovat trasu
Pomoc a podpora dětem a mládeži z dětských domovů. Nabízíme pomoc při zajištění zaměstnání, ubytování, zajištění brigád a exkurzí do …
774 165 270


Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách

 – Naplánovat trasu
Zlepšení podmínek pro tělesně, mentálně a sociálně handicapované …
602 583 170

Sportem proti bariérám, z. s.

Pořádání sportovních a kulturních akcí pro zdravotně postižené. Osobní asistence. Realizujeme projekt Domeček plný koleček pro pomoc …

Z babiččina kapsáře, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se neziskovou službou v oblasti zachování kulturního dědictví a zkvalitnění života na venkově. Činnost společnosti je tématicky členěna do několika programů. Každý program má vlastní cíle, organizačně se mohou prolínat. Pravidlem však je, že jeden pomáhá v realizaci …
(2)
604 115 724

Nový les

 – Naplánovat trasu
Záchrana, obnova a rozvoj kulturního a přírodního …
499 692 277

Občanské sdružení Na Dvoře

 – Naplánovat trasu
Podpora dobrovolnických, mládežnických a ekologických organizací regionu, společenského vyžití a …
777 668 571

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,místní organizace Červený Kostelec

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
491 465 371

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním dětí a rodičů dětí s mentálním postižením. Organizujeme tábory, výlety a klubová …

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání. Dále zajišťujeme péči o nemocné či sociálně …
495 514 696

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí. Šíří znalost Ženevských …
603 149 750

Pionýrská skupina Přátelství

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na celoroční práci s dětmi všech věkových …
728 241 405

Aura Canis

 – Naplánovat trasu
Poskytování canisterapeutických a felinoterapeutických služeb. Zabýváme se výchovou dětí a mládeže a učíme je zodpovědnému vztahu ke zvířatům. Služby poskytujeme zejména ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, u lidí tělesně, mentálně, sociálně nebo jinak …
498 773 921