Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanská poradna Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství občanům v tíživé životní situaci. Mezi cílové skupiny poradny patří zejména osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané a osoby v …
(2)
477 070 007

NA KŘIŽOVATCE, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství lidem v nouzi a v obtížně řešitelné životní …
723 567 202

Lions Club Teplice

 – Naplánovat trasu
Provoz veřejně prospěšné organizace, která se soustředí především na prevenci a léčbu onemocnění …
608 332 713

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954

Společnost pro podporu lidi s mentálním postižením v České republice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování neziskové organizace a nízkoprahového centra. Poskytování pomoci osobám s mentálním postižením a jejich rodinám včetně zabezpečení zlepšování podmínek života. Prosazování rovnoprávného postavení a provádění osvětové činnosti u …
472 772 029

Dobrovolnické centrum, o.s.

 – Naplánovat trasu
Propagujeme myšlenky dobrovolnictví a povzbuzujeme občany. Nabízíme prostor pro seberealizaci, vytváříme podmínky pro setkávání a komunikací, podporujeme a rozvíjíme dobré mezilidské …
475 216 684

Šance žít - Chance be live

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytnutí humanitární a charitativní pomoci potřebným lidem. Staráme se o vozíčkáře a jinak tělesně postižené, kterým vytváříme možnosti zapojit se do společnosti. Podporujeme jejich smysluplný a esteticky hodnotný život. Rozvíjíme hudebnost a estetické …
(1)
602 680 228

Bílinská přirodovědná společnost

 – Naplánovat trasu
Vytváření sítě zájemců o přírodní vědy s cílem sjednotit jejich snažení o dosažení lepšího životního …
417 805 028

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní …
739 066 938

Spolek Jasmína

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek se zaměřením na péči o nemocné a ohrožené …
608 819 840

Dobrovolnická služba Levandule - Nemocnice Žatec o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme nemocným lidem překonat jejich těžké …
777 978 999

Svaz dobrovolných hasičů v Žandově u České Lípy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
724 180 841

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem dobrovolnictví v ČR a zajišťováním dobrovolnických služeb především v kladenském regionu. Spolupracujeme s několika organizacemi. Nabízíme pomoc v dětských domovech a centrech, nemocnicích, azylovém domě i v domovech pro seniory. Poskytujeme sociální …
775 287 546