Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Úsměv pro zdraví z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci zdravotně postiženým občanům a seniorům. Zajišťujeme volnočasové …
603 230 513

Agentura Osmý den, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením podporu k získání a udržení si zaměstnání na běžném pracovním trhu. Nabízíme podporu rozvoje potřebných dovedností a vyrovnání pracovních příležitostí. Poskytujeme poradenství a …
412 548 635

ACET - pobočka Litvínov

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření …
417 863 598

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zvýšení soběstačnosti občanů se zdravotním postižením a jejich rodin při jejich zapojení do společnosti. Poskytujeme osobní asistence, pečovatelské, odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. Dále poskytujeme počítačové kurzy a …
608 108 373

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Libochovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, jenž pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory pro děti a …

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje a podporuje onkologické pacienty, jejich příbuzné a přátele. Zajišťujeme podporu a rozvoj rodinných vztahů a kvalitu života klienta. Poskytujeme poradenství a vytváříme klientovi pocit důvěry a bezpečí. Nabízíme také pobyty a zájezdy pro naše …
777 708 782

CLUB SENIOR - ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby pro seniory. Jedná se o společenství lidí, kteří si mohou navzájem pomáhat, čerpat nebo poskytovat různé služby a tím si ulehčit …
733 388 881

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.1 Most

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Jurta

Nabízíme pomoc mladým lidem s mentálním postižením. Zajišťujeme sociální rehabilitace, podporu samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny. Dále provozujeme prádelnu, keramickou dílnu a zabýváme se také zakázkovou …

Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Poskytujeme bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Pomoc a podpora v nesnadných životních situacích. Nabízíme sociální poradenství v krizi. Pořádáme preventivní programy, výchovné, vzdělávací či aktivizační …
775 713 801

TOOCAN HELP o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme volnočasové kroužky. Nabízíme cvičení pro rodiče s dětmi. Věnujeme se také veletrhu podnikání. Provozujeme bazárek pro děti. Organizujeme semináře, workshopy pro děti i dospělé a další společenské i kulturní akce. Vydáváme …
723 933 559

Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení pečuje o hrad a chrání jej před devastací. Pod odborným dozorem orgánů památkové péče a příslušných orgánů státní správy se snažíme spolupracovat při výzkumu a podle našich možností provádět nutné stavební …
(1)
607 007 726

Klika 1

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a poradenství rizikovým skupinám dětí a mládeže. Zaměření na práci s …
773 027 790

Benjamínek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum pro rodiny s dětmi do pěti let. Zajišťujeme cvičení maminek s dětmi. Organizujeme kulturní a společenské akce. Dále nabízíme hlídání …
731 140 338