Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení dobrovolných hasičů Ostrožská Nová Ves

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
572 598 344

Shanti, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu vzdělávání dětí v Nepálu. Umožňujeme adopci dětí na …

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s dětmi, terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi, poradnu pro rodinu a schránku důvěry. Realizujeme projekty a akce pro rodiny. Poskytujeme sociální poradenství pro cizince a zabýváme se sociálně právní ochranou …
734 520 916

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice

 – Naplánovat trasu
Obnova přirozených vztahů v přírodě a výchova mladých lidí k ochraně životního prostředí. Pořádání dobrovolnické činnosti během letních táborů a víkendových …
724 153 256


Kamarád Rožnov

 – Naplánovat trasu
Provoz sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním a tělesným …
571 653 683

Samari, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání, rozvoj dobrovolnictví a zmírňování následků …
777 808 777

Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického …
571 999 223

Sbor dobrovolných hasičů Mořkov

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnosti v oblasti protipožární ochrany. Poskytujeme informace o požární bezpečnosti. Pořádáme tréninky i soutěže pro mladé hasiče či pro dospělé ženy i …
739 281 055

Křižovatka Olomouc, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace, která má za cíl propojovat křesťanské hodnoty s každodenním …
607 985 823

CIPOS - Centrum informací pro občanskou společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informační servis nevládním neziskovým organizacím. Dále podporujeme integraci ČR do EU a rozvoj občanské společnosti. Nabízíme konzultační služby, organizujeme kulturní i vzdělávací …
582 338 258

Sbor dobrovolných hasičů Náměšť na Hané

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Používáme vlastní vozy, vzduchové dýchací přístroje, čerpadla, motorové pily a …
603 814 521

Hnutí Brontosaurus BRĎO - Vlkani,Mikulčice

 – Naplánovat trasu
Provádění aktivit v oblasti ekologické výchovy pro děti i širší veřejnost. Nabízíme širokou škálu činností pro ochranu životního přírodního dětství. Pořádáme tábory a jiné akce. Máme vlastní knihovnu a zajišťujeme …
605 763 112

LUKA

 – Naplánovat trasu
Provozujeme integrační centrum. Nabízíme pobyty pro postižené, zdravé děti, dospělé i …
777 148 673