Firmy

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti rozvoje cestovního ruchu, životního prostředí a tvorby rozvojových …

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Zlínský kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
602 587 087

MADIO z.s.

Vzdělávací, rozvojové a teambuildingové aktivity. Koučování, supervize, terapie. Certifikovaná prevence rizikového chování ve školách. Vše se zaměřením na řešení. 1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v …

Loutkové divadélko KOHÚTEK Vsetín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se plánováním a organizováním volnočasových aktivit dětí a …
737 448 929

Místní akční skupina Hornolidečska o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Zajišťujeme financování a spolupráci na projektech. Poradenství v oblasti dotačních titulů EU, státních a dalších …
604 628 026

Podané ruce - osobní asistence

Podpora integrace handicapovaných lidí a seniorů do společnosti poskytováním služeb osobní asistence a canisterapie. Naším cílem je naplnit potřeby handicapovaných lidí v přirozeném rodinném prostředí bez významných negativních dopadů na rodinu a podporovat rozvoj …

Kunovské centrum mládeže

 – Naplánovat trasu
Nabídka aktivit pro děti a mládež zaměřených proti škodlivým vlivům současnosti a rostoucí …
605 063 310

Denní centrum Maják

 – Naplánovat trasu
Poskytuje podporu a pomoc lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ze Slavičína i okolí. Pomáháme navazovat či udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva nebo začlenit se do běžné …
571 112 203

Rodina svaté Zdislavy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace zabývající se komplexní podporou a pomocí pěstounským rodinám a výstavbou rodinných domků pro pěstounské …
732 245 633

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je navazování spolupráce obce s neziskovými organizacemi a podnikateli za účelem rozvoje mikroregionů. Podílíme se na podpoře místní ekonomiky venkova. Snažíme se o zajištění spolupráce, koordinace a realizace místních rozvojových strategií a jejich …
577 599 128

Mateřské centrum Srdíčko

 – Naplánovat trasu
Organizujeme zájmové a vzdělávací aktivity pro těhotné ženy, rodiče i děti. Poskytujeme poradenství ve spolupráci s odborníky. Nabízíme zdarma přístup na internet. Možnost využití kuchyňky, přebalovacího pultu, dětských židliček, zařízené herny s míčkovým …
(1)
573 397 163

Zálesák - středisko Zlín 1 Mladcová

 – Naplánovat trasu
Pořádáme dětské tábory, bambiriádu, drakiádu, pouštění lampionu, curling a různé …
577 242 119

Strop o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a pracovněprávních a rodinných vztahů. Realizujeme odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny (pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou …
571 110 896

Lingua live, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost se snaží o zlepšení jazykového vybavení občanů. Pomáhá s přípravou k jazykovým zkouškám a pro získání jazykových certifikátů. Zajišťujeme výuku českého jazyka pro cizince a připravujeme kurzy výuky přes internet. Nabízíme překladatelské …
776 059 607