Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Evropská unie pro lidská práva

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv a sociální …
604 592 889

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 – Naplánovat trasu
Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké …
724 701 606

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 – Naplánovat trasu
Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké …
774 730 568

Občanské sdružení One4one

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení lesbických a bisexuálních žen. Pořádání různých …
777 974 082

Dokumentační středisko pro lidská práva

Zajišťujeme shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice. Podporujeme právní vědomí občanů a ovlivňujeme legislativní a exekutivní orgány v zájmu dodržování lidských a občanských práv. Zaměřujeme na případy zneužívání úřední …

Humr

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podporovat ochranu lidských práv a přispívat ke zvyšování informovanosti na téma totalitních režimů. Pořádáme besedy a …
721 233 377

Organizace pro pomoc uprchlíkům

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky. Realizujeme vzdělávací programy. Zaměřujeme se na výukovou činnost, kurzy pro veřejnost a další služby. Zajišťujeme poradenství a asistenci nezletilým bez …
604 809 165

Poradna pro integraci, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální a právní poradenství při adaptaci a integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového …
603 281 269

Solidaris, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme s ochranou práv, využíváním sociálních a zdravotních služeb postiženým …
771 188 330

Lidská práva bez hranic, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje přesvědčení, že lidská práva nemají hranice, jsou univerzální a nedělitelná a že by měla být nadřazena ekonomicko-politickým …
721 742 071

Athinganoi

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení převážně romských studentů a absolventů středních a vysokých škol, zajištění pomoci při jejich integraci. Organizujeme společenské a kulturní …
257 941 719

Národní iniciativa pro život, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana základního lidského …
776 449 232

Amnesty International Česká republika, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vedení kampaní za mezinárodně uznaná lidská práva. Pomocí zaměstnanců, aktivistů a dobrovolníků vzděláváme studenty základních a středních škol. Monitorujeme stav lidských práv, poskytujeme podporu žadatelům o azyl, propagujeme ochranu žen a usilujeme o odstranění …
(1)
607 023 305

Mezinárodní helsinská federace - Český helsinský výbor

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Poskytujeme sociální i právní poradenství a zabýváme se monitorovací, publikační i osvětovou …
(1)
257 221 141