Firmy

SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní a sociální poradenství cizincům žijícím v ČR. Pravidelně prezentujeme své názory v médiích. Publikujeme odborné knihy a články. Zprostředkováváme kontakt na odbornou psychologickou nebo psychiatrickou péči. Účastníme se mnoha …
224 224 379

Mládež za lidská práva, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti vzdělávání mládeže se specializací na lidská …
737 965 046

Organizace pro pomoc uprchlíkům

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky. Realizujeme vzdělávací programy. Zaměřujeme se na výukovou činnost, kurzy pro veřejnost a další služby. Zajišťujeme poradenství a asistenci nezletilým bez …
233 371 258

ivcrn.cz

Jsme sdružení, které se staví na obranu demokratické ústavy, sekulárního státu s demokratických vládním zřízením, ústavou zaručující lidská práva, rovnost lidí bez rozdílu pohlaví, vyznání a sexuální orientace. Přispíváme k ochraně lidských práv, zachování národních tradic a ochraně zájmů občanů …

Amnesty International Česká republika, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vedení kampaní za mezinárodně uznaná lidská práva. Pomocí zaměstnanců, aktivistů a dobrovolníků vzděláváme studenty základních a středních škol. Monitorujeme stav lidských práv, poskytujeme podporu žadatelům o azyl, propagujeme ochranu žen a usilujeme o odstranění …
(1)
607 023 305

Poradna pro integraci, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální a právní poradenství při adaptaci a integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového …
603 281 269

OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin

 – Naplánovat trasu
Jsme nevládní nezisková organizace působící v oblasti ochrany lidských práv a integrace menšin. Vedeme aktivity proti diskriminaci, rasové nesnášenlivosti, xenofobii i jiným formám intolerance. Naším cílem šířit povědomí o lidských právech a pomáhat menšinám poznávat svá …
737 970 375

Ukrajinská iniciativa v České republice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se údržbou a rozvojem ukrajinské kultury v rámci evropského a českého společenství. Pořádáme kulturní a společenské akce. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, vysokými školami, vládními institucemi, nadacemi a s organizacemi, které hájí lidská práva a demokratické …
777 212 240

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme podporu a služby uprchlíkům a cizincům. Sdružujeme jedenáct členských organizací. Seznamujeme veřejnost se situací migrantů a migrantek. Podílíme se na tvorbě migrační politiky. Prosazujeme migrační, azylovou a integrační politiku, jenž klade důraz na dodržování lidských práv a …
224 946 635


In IUSTITIA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme právní služby konkrétním osobám vystaveným násilí z nenávisti a pomoc při jednání s policií. Pomáháme vypracovat trestní oznámení. Zajišťujeme zmocněnce pro trestní řízení. Zabýváme se sledováním legislativní činnosti. Zaměřujeme se na vzdělávání prodemokratických postojů …
212 242 300

Solidaris, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme s ochranou práv, využíváním sociálních a zdravotních služeb postiženým …
771 188 330

Toleration

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním přednášek a seminářů z oblasti mezilidských vztahů, vydáváním účelových publikací a multimediálních programů. Snažíme se o zvýšení všeobecné snášenlivosti. Podporujeme hudební skupiny, sólisty i hudební skladatele pořádáním koncertů a klubových …
603 266 477

Česká sekce DCI - Sdružení zastánců dětských práv České republiky

 – Naplánovat trasu
Snažíme se sdružit neziskové organizace, které se zabývají naplňováním a dodržováním Úmluvy o právech dítěte, do jedné velké platformy. Pořádáme semináře a publikujeme v …
603 438 822